Stižu nova pravila u borbi protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima u EU

Carina - nezavisni sindikat

Postignut je politički dogovor Europskog parlamenta i država članica EU-a o sprječavanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima, posebice kad se njome pridonosi financiranju terorizma.Ovaj dogovor važan je korak u ostvarivanju akcijskog plana za jačanje borbe protiv financiranja terorizmakojeg je donijela Europska komisija. Zahvaljujući dogovorenim pravilima države članice moći će suzbiti nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima koja se uvoze u EU iz zemalja izvan EU-a.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, podržao je taj politički dogovor.

“Nova pravila koja su dogovorena pomoći će nam u borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima, koja se često upotrebljava za financiranje terorizma i organiziranog kriminala. Neprihvatljivo je da teroristi kradu kulturna dobra iz osjetljivih dijelova svijeta i nezakonito ih prodaju kako bi financirali terorističke napade na europske građane. Ta se prijetnja mora iskorijeniti”, kazao je Moscovici.

EU već zabranjuje uvoz kulturnih dobara iz Iraka i Sirije, ali ne postoji opći okvir EU za uvoz kulturnih dobara iz drugih zemalja. Taj nedostatak uređenosti iskorištavaju beskrupulozni izvoznici i uvoznici koji zaobilaze zabrane izvozom robe u EU iz neke druge zemlje izvan EU. Zajedničkim pravilima EU osigurat će se dosljedno postupanje prema uvozu kulturnih dobara uzduž vanjskih granica Unije. Spriječit će se unos nezakonito stečenih kulturnih dobara u EU, te izravna šteta za kulturnu, povijesnu i arheološku baštinu zemlje njihova porijekla, očekuju u Europskoj komisiji.

Od sada će carinska tijela imati i ovlast zaplijeniti i zadržati dobra ako se ne može dokazati da su zakonito izvezena. Osim toga, ugovorena je i nova zajednička europska definicija “kulturnih dobara” pri uvozu, koja obuhvaća širok raspon predmeta, uključujući arheološke nalaze, ostatke povijesnih spomenika, rukopise i rijetke knjige, umjetnička djela, zbirke i antikvitete. Nova će se pravila primjenjivati na kulturna dobra za koja se pokazalo da su najrizičnija.

Ugovor predviđa i uvođenje novog sustava dozvola za uvoz arheoloških predmeta i dijelova rastavljenih spomenika. Uvoznici će od sada morati dobiti uvozne dozvole od nadležnih tijela za kulturu u EU prije uvoza tih dobara u Uniju

I za manje osjetljive kategorije kulturnih dobara uvoznici u buduće moraju primjenjivati veći stupanj kontrole pri kupnji predmeta jer će morati carini podnijeti potpisanu izjavu da su dobra zakonito izvezena iz treće zemlje

Države članice EU imat će obvezu osigurati učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće kazne za one koji ne poštuju pravila, a posebno za osobe koje daju lažne izjave ili pružaju netočne informacije.

No, nakon političkog dogovora slijedi puno složeniji dio. Naime, Europski parlament i Vijeće EU moraju službeno potvrditi ovaj privremeni dogovor, nakon čega će biti potreban daljnji tehnički rad na donošenju provedbenih mjera.

Ovaj dogovor dio je Europskog programa sigurnosti koji je vodič rada Europske komisije u tom području u kojem se utvrđuju glavne mjere za osiguravanje učinkovitog odgovora EU na sigurnosne i terorističke prijetnje u Europskoj uniji, uključujući suzbijanje financiranja terorizma.

Ana RAIĆ-KNEŽEVIĆ