Stižu nova pravila o suzbijanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma. Imamo detalje

Još jedna lažna bankarica ukrala novac. Obratite pažnju na ove znakove!
Pixabay

Europska komisija pozdravila je politički dogovor postignut između Europskog parlamenta i Vijeća o prijedlozima Komisije za prvu uredbu o suzbijanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma (SPNFT) i šestu direktivu o SPNFT-u.

Prijedlozi, kako je potvrđeno iz Europske komisije, sadržavaju jedinstveni pravilnik o SPNFT-u i služe kao temelj za koordinaciju rada budućeg tijela za suzbijanje pranja novca (AMLA). Novim se pravilima utvrđuju zahtjevi na razini Unije za privatni sektor kako bi se osigurala dosljedna razina provjera na cijelom jedinstvenom tržištu. Njima se usklađuju i zadaće i ovlasti nacionalnih nadzornih tijela i financijsko-obavještajnih jedinica kako bi se omogućila učinkovita prekogranična suradnja. Nadalje, tim se novim okvirom pružaju veće ovlasti registrima stvarnog vlasništva kako bi se osigurala transparentnost onih koji posjeduju ili upravljaju pravnim osobama i trustovima. Usklađuju se i pravila o pristupu tim informacijama, čime se akterima s legitimnim interesom, uključujući novinare i civilno društvo, omogućuje da doprinesu borbi protiv financijskog kriminala. Lakši pristup informacijama o nekretninama pomoći će nadležnim tijelima da riješe problem zlouporabe imovine od strane kriminalaca.

Ti prijedlozi Europske komisije bili su dio zakonodavnog paketa o sprečavanju pranja novca predstavljenog u srpnju 2021., koji je uključivao i novu uredbu o osnivanju tijela za SPNFT (AMLA) i revidiranu Uredbu o sljedivosti novčanih sredstava i prijenosima kriptoimovine. Zakonodavci su postigli dogovor o četiri prijedloga iz paketa.

Povjerenica za financijske usluge, financijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala Mairead McGuinness pozdravila je dogovor o Uredbi i Direktivi kojima se EU približava ostvarenju novog, snažnijeg okvira za SPNFT.

“Ovogodišnji sporazumi važna su prekretnica u borbi protiv prljavog novca u EU-u. Novim pristupom utvrđuju se pravila kojima se odlučno rješavaju nedostaci utvrđeni u prošlosti i osiguravaju fleksibilni mehanizmi kojima se osigurava da naš financijski sustav nije odredište prihoda stečenih kaznenim djelima. Ambicioznost pravila još jednom dokazuje snažnu političku volju i predanost Europskog parlamenta i Vijeća stvaranju novog okvira kojim se učinkovito može spriječiti pranje prljavog novca putem financijskog sustava EU-a”, zaključila je.

RSS