STIŽU NAM NAPREDNE MREŽE: HEP u ovaj projekt ulaže ukupno 230 milijuna kuna. Evo o čemu je riječ

hrt.hr

U sjedištu HEP-a u Zagrebu potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža. Ugovor vrijedan 150 milijuna kuna potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš te direktor HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) Nikola Šulentić. 

Riječ o do sada najvećem iznosu bespovratnih sredstava koje je Hrvatska elektroprivreda dobila iz fondova Europske unije.

Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža značajan je za prilagodbu djelatnosti distribucije električne energije u Hrvatskoj promjenama koje donosi paket propisa Europske unije Čista energija za sve Europljane, izjavio je na događaju potpisivanja ugovora predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić  te je najavio da će se u Hrvatskoj postojećih 2,4 milijuna brojila zamijeniti naprednim brojilima.

Iznos darovnice, koja je financirana sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020” (OPKK), Specifičnog cilja 4d1. je 149,95 milijuna kuna ili oko 85 posto od iznosa EU sufinanciranog pilot-projekta. Preostalih 26,86 milijuna kuna, odnosno oko 15 posto sredstava osigurava HEP ODS, tako da ukupna vrijednost pilot-projekta iznosi 176,81 milijun kuna. Osim tog iznosa, HEP ODS će u uvođenje naprednih mreža samostalno uložiti dodatnih 52 milijuna kuna, te ukupna vrijednost investicije u napredne mreže iznositi gotovo 230 milijuna kuna.

Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža odnosi se na informatizaciju dijela elektrodistribucijske mreže u Hrvatskoj. Uspostavit će se napredna mjerna infrastruktura koja će omogućiti precizniji izračun gubitaka i lociranje područja s povećanim gubicima u distribucijskoj mreži, praćenje potrošnje električne energije i aktivno upravljanje potrošnjom na razini krajnjih korisnika. U tu svrhu u 6.125 trafostanica ugradit će se sumarna brojila, a kod krajnjih kupaca će se 24.000 postojećih brojila zamijeniti naprednim brojilima. Postojećih 449 transformatora zamijenit će se novim, energetski učinkovitijima, što će doprinijeti smanjenju tehničkih gubitaka.

Provest će se automatizacija srednjenaponske mreže, što će povećati pouzdanost napajanja smanjenjem trajanja neplaniranih prekida te stvoriti tehničke preduvjete za širu integraciju obnovljivih izvora u elektrodistribucijsku mrežu. Pilot sustav napredne mreže uvest će se u pet od ukupno 21 distribucijskog područja HEP ODS-a (Zagreb, Split, Osijek, Zadar i Dubrovnik), u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

RSS