Solin novim video nadzorom kreće u borbu protiv ilegalnog odlaganja smeća

Solin novim video nadzorom kreće u borbu

I grad Solin će video nadzor početi koristiti ne samo za prometnu sigurnost, javni red i mir, već i za sprječavanje protupravnog odlaganje otpada, najavljeno je. 

Podsjećaju da je prvi video nadzor na području grad Solina je postavljen 2015. i to na tri lokacije, na Širinu kod raskrižja Jadranske magistrale D-8 i Ulice Stjepana Radića, a iste godine postavljen je video nadzor na zgradu Javne ustanove u kulturi “Zvonimir”, te na prostoru arheološkoga lokaliteta Gradina.

Prošle godine dobivena je suglasnost za uspostavu video nadzora na lokacijama među kojima su i tri na kojima je sustav početkom ove godine stavljen u funkciju, a to su križanje Zvonimirove ulice i Ulice dr. Franje Tuđmana, križanje Ulice Marka Marulića s Ulicom Petra Krešimira IV. i Put mira te križanje Matoševe ulice i Ulica Petra Krešimira IV. Preostalih devet lokacija na kojima je planirano postavljanje sustava video nadzora su: Matoševa ulica pored stanice za tehnički pregled vozila, raskrižje Širina na ulazu u Ulicu kralja Zvonimira, Ulica Stjepana Radića na izlazu iz Ulice kralja Zvonimira pored Policijske postaje Solin, naselje Ninčevići pored OŠ kralja Zvonimira, Ulica Put Majdana pored OŠ don Lovre Katića, Arapovac pored dječjeg vrtića “Jadro”, Meterize na križanju Splitske ulice i Ulice Marka Marulića, MO Sveti Kajo pored trgovine “Ribola”, te izlaz s Novog groblja, odnosno križanje ulica Put mira i Matoševa.

Iz grada uvjeravaju kako je riječ o video sustav koji je unaprijedio rad Odsjeka za prometno redarstvo grada Solina. Naime, na spomenutim lokacijama putem video nadzora prometni redar u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada provodi nadzor nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a konačni cilj ovakvog djelovanja je smanjiti broj prometnih prekršaja te samim time povećati sigurnost sudionika u prometu. Kamere su neprestano u funkciji, 24 sata dnevno, a kazna za prometne prekršitelje iznosi 300 kuna. Osim za nadzor prometa sustav kamera koristi se i za utvrđivanje prekršitelja u slučajevima remećenja javnog reda i mira, prevenciju i otkrivanje kaznenih djela te za opći nadzor i zaštitu, a sve s ciljem unapređenja sigurnosti građana. Prekršaje koji nisu u domeni prometa utvrđuju djelatnici nadležne Policijske postaje.

Iskustvo, kažu, pokazuje da primjena tehničke zaštite korištenjem video nadzora ima preventivnu i represivnu svrhu te povećanja sigurnosti. U Hrvatskoj je zakonska regulativa tehničke zaštite i zaštite javnih površine jasno definirana, a pridržavanjem zakonskih obveza vlasnika i lokalne samouprave u kontroliranom korištenju podataka dobivenih video nadzorom, eliminirana je opasnost od narušavanja privatnosti građana.

“Odsjek komunalnog redarstva Grada Solina dao je izraditi elaborat „Sigurnosna prosudba javnih površina grada Solina i plan štićenja“ koji je bio osnova za izradu Projekta sustava tehničke zaštite za nadzor grada, putem fiksnih i pokretnih mrežnih kamera, a u svrhu štićenja javnih površina, prvenstveno od nelegalnog odlaganja otpada.

Ugradnja kamera video nadzora predstavlja operativnu provedbu mjera na terenu, za sprječavanje protupravnog odlaganja otpada, sukladno Odluci o mjerama za sprječavanje i uklanjanje nelegalno odloženog otpada na području grada Solina. Stoga je odabrano sedam lokacija za postavljanje kamera i to: Ulica Sv. Tekle kod skretanja za Bramont, Ulica Sv.Tekle – križanje s Matoševom ulicom, Sv. Kajo do transportne trake DC-a kod kontejnera, Ulica Joze Kljakovića – donja pozicija, Ulica Joze Kljakovića kod reciklažnog dvorišta, nerazvrstana cesta na Gospinu otoku i Mravinački gaj.

Prema predviđenim proračunskim sredstvima, za četiri od navedenih sedam lokacija, raspisan je natječaj i Grad je pred potpisivanjem ugovora s tvrtkom Electronic security d.o.o. Solit, o dobavi i ugradnji opreme za video nadzor te se uskoro očekuje i njegova provedba”, priopćio je grad Solin.

RSS