SOA pokreće osnivanje međunarodnog Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora (OSINT – Open Source Intelligence)

Markić Rim 2022

Vlada Republike Hrvatske donijela je danas 21. lipnja 2022. na svojoj 127. sjednici, Odluku o pristupanju osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora (OSINT – Open Source Intelligence).

Prijedlog Odluke na sjednici Vlade obrazložio je potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je ujedno i predsjednik Savjeta za koordinaciju rada sigurnosno-obavještajnih agencija.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a Vlada RH Odlukom je zadužila Sigurnosno-obavještajnu agenciju (SOA) za poduzimanje svih provedbenih radnji u vezi s osnivanjem Centra. Finalizacija osnivanja Centra bit će provedena donošenjem posebnog zakona o njegovom osnivanju.

U aktualnom sigurnosnom okruženju kojeg karakteriziraju netradicionalne prijetnje (transnacionalni terorizam, ekstremizam, hibridne prijetnje, proliferacija oružja, organizirani i gospodarski kriminal, migracije stanovništva) i činjenica da su tajni podaci teško dostupni korištenjem ljudskih izvora (HUMINT), a buduće namjere nositelja prijetnje često niti ne postoje kao formaliziran dokument i/ili podatak, takva obilježja okružja suočavaju moderne sigurnosno – obavještajne sustave s rastućom potrebom pribavljanja podataka i informacija iz otvorenih izvora potrebnih za analizu prijetnji, uočavanje trendova, obrazaca ponašanja i suprotstavljanje prijetnjama.

Uz to, procjenjuje se da će sigurnosno-obavještajni sustavi, teže dolaziti do tajnih podataka posredstvom ljudskih izvora, a u takvim okolnostima javno dostupni podaci postaju važno ishodište za kreiranje obavještajnih proizvoda o možebitnim ugrozama, ali i potencijalima te namjerama nositelja prijetnje. Utoliko je nužno naglasiti da i izazovi u kojima nema sigurnosnih ugroza, ponajprije potpora i realizacija nacionalnih interesa te pomoć donositeljima odluka u procesu odlučivanja, ali i realizacija i zaštita poslovnih prilika, uvelike ovise o eksploataciji i korištenju obavještajnih informacija iz otvorenih izvora (OSINT). Potonje predstavlja prikupljačku disciplinu koja se u sigurnosno – obavještajnim agencijama koristi niz godina, a recentno se razvila, odnosno poprimila svoj puni potencijal zahvaljujući razvoju interneta to jest volumenu dostupnih informacija.

Iako brojne druge discipline, ali i područja te fenomeni rada sigurnosno – obavještajnih službi, civilnih i vojnih, imaju osnovane međunarodne Centre izvrsnosti (HUMINT, CIMIC, CI, Hybrid, CT, Cyber i sl.) ono iz područja otvorenih izvora jest jedino koje za sada nije formirano u međunarodnoj obavještajnoj zajednici.

Osnivanje prvog međunarodnog Centra izvrsnosti za OSINT, u tom smislu, predstavlja veliku priliku i mogućnost za Republiku Hrvatsku. Osnivanje Centra uredit će se posebnim zakonom. Prije osnivanja međunarodnog Centra SOA će temeljem ove Odluke pristupiti potpisivanju Memorandum o razumijevanju s najmanje dvije sigurnosno-obavještajne agencije drugih država koje su zainteresirane za participiranje u radu Centra te u roku od godinu dana inicirati donošenje posebnog zakona.

Centar bi bio smješten u Republici Hrvatskoj, s time da bi osnivačka prava obavljala Sigurnosno-obavještajna agencija. U okviru europske obavještajne zajednice Centar bi postao središte stručnosti, kolektivnih napora svih budućih sudionika Centra u poboljšavanju OSINT discipline, ali i sposobnosti, otpornosti te spremnosti da se sigurnosno-obavještajne službe suoče s velikim količinama javno dostupnih podataka, ali i mjesto jačanja kolektivnih napora u izazovima pri radu u ovom području.

Ključna djelatnost Centra bila bi kolektivno unaprjeđenje specifične prikupljačke obavještajne discipline, to jest, sposobnosti selektiranja, prikupljanja, obrade i analize informacija iz otvorenih izvora. To se postiže dijeljenjem najboljih praksi, davanjem preporuka, ali i testiranjem novih ideja i koncepata u radu s javno dostupnim materijalima.

Centar kroz multinacionalni rad svih budućih sudionika ujedno jača i sposobnosti, otpornosti te spremnosti sigurnosno-obavještajnih službi (civilnih i vojnih) u suočavanju s velikim količinama javno dostupnih podataka i informacija, te postaje mjesto jačanja kolektivnih napora u izazovima pri radu u području OSINT-a.

Centar bi izrađivao nove strateške koncepte te bi predstavljao mjesto znanja, stručnosti i iskustva s ciljem razvijanja doktrine, standardiziranih procedura, metodoloških postavki u potrazi za zajedničkom interoperabilnošću.

Izvrsnost bi se postigla kroz međusektorsko i međuagencijsko povezivanje Centra te bliskom suradnjom domaće i međunarodne zajednice praktičara, stručnjaka i znanstvenika te privatnog sektora. Također, Centar bi organizirao stručne tečajeve, seminare i konferencije te provodi i druge aktivnosti za strateško jačanje otvorenih izvora.

Međunarodni Centar izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora odgovor je SOA-e na rastući broj obavještajnih podataka koji se generiraju iz otvorenih izvora, kao i na sve veću potrebu europskih sigurnosnih i obavještajnih agencija za razvojem i jačanjem sposobnosti selektiranja, prikupljanja, obrade i analize podataka iz otvorenih izvora.

 

DBO/ Foto: soa.hr