SKUPA GREŠKA? Nezavisni sindikat carinika Hrvatske upozorava na problem u sustavu koji proračun godišnje stoji više od milijun kuna

Carina - nezavisni sindikat
Nezavisni sindikat carinika Hrvatske upozorio je na greške u prijedlogu ispravaka koeficijenata za Carinsku službu RH, koju je predložio ravnatelj Carinske uprave.
U pitanju je Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija – Carinske uprave u kojem je po mišljenju Sindikata predložen pogrešan sustav. Naime, na razini područnih carinskih ureda (PCU), umjesto ispravne definicije položajnog radnog mjesta”pomoćnika pročelnika”, neispravno je definirano položajno mjesto “zamjenike pročelnika” i to redovito više njih.
“U sustavu državne uprave postoje i zamjenici pročelnika, ali to je samo jedan službenik, jedan od pomoćnika pročelnika PCU, koji obavlja funkciju pročelnika, kad je spriječen zbog nekog razloga sam pročelnik PCU, kojeg ovlasti tada posebnim rješenjem pročelnik PCU. Upravo samo saznali da je takav pravilnik o unutarnje redu radila osoba iz državnog odvjetništva i preslikala sustav iz državnog odvjetništva, gdje postoje zamjenici državnog odvjetnika, jer isti u svakom pojedinačnom slučaju, obavljanja posla, nastupaju u ovlastima državnih odvjetnika”, navodi Sindikat i ocjenjuje da se takvim postupkom, po uzoru na western filmove, državni proračun oštećuje po svakom “zamjeniku pročelnika”.
 “Trenutno ne znamo koliko ih ima na cijelom području Hrvatske, po područnim carinskim uredima (za PCU Rijeka znamo da ih ima tri, za Split šest). Po svakom pojedinačnom službeniku to iznosi oko 1000 kuna mjesečno, pa kad pomnožimo s pet godina puta 12 mjeseci, ispada da su nezakoniti zamjenici pročelnika primili u zadnjih pet godina više svaki po 60.000 kuna! Ako procjenimo da u sva četiri područna carinska ureda postoje oko 20 osoba koji su bili neispravno raspoređeni na mjesta “zamjenika pročelnika PCU” tada dolazimo do neosporne konstatacije da je pogreškom sustava, neispravnom definicijom položajnih mjesta i sustava državne uprave, oštećen državni proračun za oko 1.200.000,00 kuna!”, izračunali su u Nezavisnom sindikatu carinika Hrvatske.
RSS