Sjeverna Makedonija preuzela predsjedanje Asocijacijom menadžera korporativne sigurnosti JI Europe

Sjeverna Makedonija JI EU
Upravni odbor SEECSA-e: Anatas Kozarev, Dragan Trivan, Denis Čaleta, Alen Ostojić

Asocijacija za korporativnu sigurnost Sjeverne Makedonije od 1. siječnja 2022. pruzela je jednogodišnje predsjedanje Asocijacijom menadžera korporativne sigurnosti JI Europe (SEECSA).

SEECSA-u su u Zagrebu u prosincu 2018. godine osnovali Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS), Srpska asocijacija menadžera korporativne sigurnosti (SAMKB), Slovenska asocijacija menadžera korporativne sigurnosti (SAMKS) i Asocijacija za korporativnu sigurnost Sjeverne Makedonije (AKBSM).

Predsjednik SEECSA-e postao je prof.dr.sc. Anatas Kozarev, predsjednik AKBSM-a, dok je zamjenik postao prof.dr.sc. Dragan Trivan, predsjednik Srpske asocijacije menadžera korporativne sigurnosti (SAMKB).

Asocijacija za korporativnu sigurnost Sjeverne Makedonije zalaže se za uspostavljanje i funkcioniranje korporativne sigurnosti u Sjevernoj Makedoniji uključujući proces implementacije vladavine prava, poštivanja i zaštite ljudskih prava.

DBO/ Foto: HUMS