Siniši Jembrihu novi petogodišnji mandat zapovjednika JVP Grada Zagreba

Siniša Jembrih - jesmo li sigurni da smo sigurni

Zakonom o vatrogastvu propisano je da zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba uz prethodnu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Zagreba na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba je na 29. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, sukladno Statutu Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba objavljen je 18. kolovoza 2023. godine u Narodnim novinama broj 95 i na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba  s rokom za prijavu u trajanju od 15 dana od dana objave javnog natječaja. S kandidatima koji su ispunili formalne uvjete natječaja Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, na 31. sjednici održanoj 12. rujna 2023. godine je obavilo razgovor s kandidatima. Na istoj sjednici je donesena Odluka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreb kojom se Siniša Jembrih, dipl. ing. sigurnosti predlaže za imenovanje zapovjednikom.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba je zatražila prethodnu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika za imenovanje Siniše Jembriha zapovjednikom te je glavni vatrogasni zapovjednik dopisom Hrvatske vatrogasne zajednice  izdao prethodnu suglasnost za predloženo imenovanje. Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba dopisom  je predložilo gradonačelniku Grada Zagreba da za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, na mandat od pet godina, imenuje Sinišu Jembriha.

Slijedom navedenog, gradonačelnik Tomislav Tomašević donio je zaključak o imenovanju Siniše Jembriha zapovjednikom  Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

DBO/ Foto: Svijet sigurnosti