Sindikat policijskih službenika zbog najave izmjena Zakona o policiji pisao premijeru. Evo što mu poručuju

MUP RH

Nakon što je Vlada najavila izmjene Zakona o policiji Sindikat policijskih službenika uputio je otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću jer smatra kako će taj zakon, ako bude usvojen u Hrvatskom saboru, vratiti policiju u doba poslušnosti i podobnosti te će politika u potpunosti preuzeti kontrolu i nadzor nad radom policije i to ne samo najviših rukovoditelja u MUP-u već do razine najnižih u policijskim postajama koje su prve doticaj policije s građanima, a policijske službenike – izvršitelje policijskog posla će se zbog famozne „potrebe službe“ moći premještati kada i gdje se hoće. Tako će primjerice, ako određeni policijski službenik u svom radu naiđe na nečije ime i prezime u svakom trenutku će moći biti premješten i taj predmet će biti dodijeljen nekome drugome, a njega će se zbog „potrebe službe“ premjesti na drugo radno mjesto ako odbije poslušati svog rukovoditelja i pokuša posao obaviti zakonito i profesionalno.

Pismo Sindikata policijskih službenika prenosimo u cijelosti:

“Ministarstvo unutarnjih poslova je na svojoj web stranici istaknulo obavijest da je Vlada Republike Hrvatske na 143. sjednici, koja je održana 14. 2. 2019. godine, prihvatila od strane MUP-a prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji te ga uputila u saborsku proceduru. Oštro osuđujemo ovakav način predlaganja propisa od strane MUP-u iz razloga jer nije ispoštovan niti minimum demokratskih standarada na koje se Republika Hrvatska obvezala pristupom u Europsku uniju i prihvaćanjem i potpisivanjem međunarodnih ugovora.

Naime, u MUP-u djeluje 9 sindikata i ovaj sindikat, kao i veći broj drugih, uopće nisu obaviješteni o izmjeni jednog od najbitnijih i najvažnijih zakona koji regulira kako prava tako i obveze policijskih službenika, iako smo u više navrata od pomoćnika ministra Ante Delipetra tražili da nas obavijesti o svim bitnim izmjenama propisa koji reguliraju radno-pravne odnose policijskih službenika i svih zaposlenika MUP-a te samim time uključi u rasprave i radna tijela. Obzirom da MUP već više od dvije godine pokušava mijenjati Zakon o policiji i da je bilo više radnih verzija (od kojih smo od prijašnjeg ministra Vlahe Orepića tadašnju verziju dobili na mišljenje) od strane pomoćnika ministra Ante Delipetra niti jednu verziju nismo dobili ni na uvid, a kamoli na mišljenje, što je evidentno protuzakonito i diskriminirajuće ponašanje navedenog pomoćnika ministra, koji konstantno surađuje samo s određenim sindikatima od kad je preuzeo dužnost pomoćnika ministra te dijeli i diskriminira sindikate koji djeluju u MUP-u na reprezentativne i nereprezentativne iako reprezentativnost ima jedino veze s državnom službom sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. Time i članove tih sindikata i u konačnici te sindikate stavlja u nepovoljan položaj naspram drugih i svakodnevno čini štetu u radu i razvoju tih sindikata i sprječava njihov rast.

Kakva je politika rada i ponašanje navedenog pomoćnika ministra govori dovoljno činjenica da Sindikat policijskih službenika, od kada Ante Delipetar upravlja Upravom za pravne poslove i ljudske potencijale, nije dobio niti na uvid niti na mišljenje niti jedan do sada prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, kao niti bio koji drugi podzakonski akt (uredbu, pravilnik i dr.), iako smo mu u par navrata slali dopise i tražili odgovore zašto u ovako bitnom i možemo reći najvažnijem propisu koji regulira radno-pravne odnose i prava policijskih službenika ne obavještava sve sindikate koji djeluju u MUP-u već samo pojedine i koji propis mu daje takvu ovlast, na što do današnjeg dana od njega nismo dobili odgovor.

Isto tako o problemu diskriminacije ovog sindikata koji je sada po broju članova 4. sindikat u MUP-u s 1.227 članova obavijestili smo u više navrata i Vas, kao i samog ministra dr. sc. Davora Božinovića te druga tijela u Republici Hrvatskoj i bez obzira na tu činjenicu politika diskriminacije i pogodovanja samo određenim sindikatima u MUP-u i dalje se nastavila od strane navedenog pomoćnika ministra, a odgovore zašto i po kojoj osnovi to čini do danas nismo dobili.

Što se tiče načina izmjene ovog Zakona pokazuje se zapravo stvarna razina diskriminacije jer MUP u njemu nije ispoštovao niti minimum demokratskih standarada na koje se Republika Hrvatska obvezala ulaskom u Europsku uniju i prihvaćanjem međunarodnih ugovora. Nije se vodio obvezom traženja mišljenja svih devet sindikata koji djeluju u MUP-u, nego je komunicirao samo s pojedinim sindikatima kojima je u više navrata Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale svojim dopisima uputila na razmatranje i davanje mišljenja Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji (SPH, NSD MUP-a i SDLSN RH) izbjegavajući razmatranje i davanje mišljenja ostalih šest sindikata koji djeluju u MUP-u.

Iako naše mišljenje, kao niti mišljenje bilo kojeg drugog sindikata, ne obvezuje MUP na njegovo prihvaćanje niti može imati ikakvog utjecaja na odluku MUP-a u predlaganju bilo kojeg propisa pa tako i samog zakona, minimum minimuma u demokratskoj državi je čuti drugo mišljenje, pa makar ono bilo i suprotno, i nakon toga donijeti odluku. Stoga sama činjenica da se zbog taština pojedinaca ne poštuju minimalni demokratski standardi u MUP-u i izravno krše zakonski propisi je zapravo vrlo grubo kršenje dužnosti i funkcije koju su dobili od Vlade Republike Hrvatske, Vas i samog ministra na povjerenje kada su se obvezali da će ju profesionalno i savjesno obavljati.

Poštovanje propisane procedure za donošenje zakona i drugih propisa su demokratska vrijednost svake moderne i demokratske države i ona je zaštićena u nizu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, kao i primjerice u odluci Ustavnog suda broj: U-ll-1304/2013 od 16. srpnja 2013. (“Narodne novine” br. 99/13. od 31. 7. 2013.), u kojoj Ustavni sud navodi: “Poštovanje propisane procedure, ali i demokratskih standarda pri donošenju zakona, drugih propisa i općih akata najmanja je mjera zahtjeva koja se pred njihove donositelje postavlja u demokratskom društvu utemeljenom na vladavini prava.“

Ovakvo ponašanje navedenog pomoćnika ministra, a time i MUP-a, je diskriminirajuće i u suprotnosti s mišljenjem i nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: 110-01/14-01/30 urbroj: 524-03—01-03/1-14-2 od 24. 2. 2014. godine koje tumači da reprezentativni sindikati imaju samo ovlast više od nereprezentativnih, a ta je da samo oni mogu pregovarati s Vladom Republike Hrvatske o Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, dok ostalim nereprezentativnim sindikatima svakako pripada pravo da brane interese svojih članova i sudjeluju u ostalim zajedničkim interesnim pitanjima od kojih je itekako Zakon o policiji kao najvažniji i najbitniji zakon koji propisuje prava i obveze policijskih službenika.

Samim uključivanjem u ovaj postupak Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika koji ima oko 500 članova u MUP-u dovoljno govori o kakvoj se zapravo diskriminaciji naspram drugih sindikata, koji imaju veći broj članova u MUP-u, zapravo radi pa je sam postupak donošenja Zakona provedem bez suglasnosti i savjetovanja sa svim sindikatima, čime se posredno umanjio značaj i uloga sindikata u zaštiti prava članova. Takvim postupanjem povrijeđeno je i pravo na slobodu sindikalnog djelovanja uređeno člankom 60. Ustava Republike Hrvatske.

Što se tiče samog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji po prvi puta u povijesti nove moderne hrvatske policije spuštaju se kriteriji prijema u policiju na srednju školu u trogodišnjem trajanju i umjesto da se jača struka i podižu kriteriji te dignitet ovim Zakonom se spušta i ponižava ionako traumatizirana i potplaćena policijska struka. Umjesto podizanja sramotnih plaća policijskim službenicima koji niti dan danas ne prelaze iznos od davno obećanih 5.000 kuna MUP, Vi i Vaša Vlada odlučili ste se na mjeru spuštanja kriterija misleći da će se na taj način pridobiti veći interes za policijsko zanimanje. Smatramo da je to totalno krivi put i da će to dugoročno učiniti nesagledivu štetu policijskoj struci.

Briše se i članak 32. tj. ukida se pravo na plaću radnog mjesta kojeg će policijski službenik obavljati po pisanom nalogu nadređenog rukovoditelja iako su policijski službenici koji neposredno obavljaju policijske poslove i primjenjuju policijske ovlasti ionako potplaćeni i velika većina plaćena ne za poslove koje obavljaju već za one za koje imaju rješenja (primjerice policajci u policijskim postajama koji obavljaju poslove u kriminalističkoj policiji bez naloga i rješenja uz konstantna obećanja da će ako se strpe dobiti rješenja za radno mjesto koje doista i rade i sl.) tako da sada i oni koji su imali sreće i dobivali nalog će to izgubiti. Zbog zlouporabe naloga čome se pogodovalo pojedincima nikada u MUP-u nitko nije odgovarao, a koliko je visoko sezala govori dovoljno činjenica da je nekada i sam voditelj osiguranja, ni više ni manje nego, bivšeg premijera crpio to pravo.  Stoga smo s ovim sve rekli i ne bi bilo na odmet da zatražite od MUP-a podatak koliko je rukovoditelja to pravo crpilo, a s druge strane policajci u postajama i dan danas rade na poslovima kriminalističke policije bez tog naloga i prava na plaću.

Mijenjate i članak 61. kojim ćete neposlušne rukovoditelje moći razrješavati dužnosti bez pretjerane muke jer bit će dovoljno samo ga ocijeniti u prethodnoj godini ocjenom „zadovoljava“, a svi jako dobro znamo na koji način se obavlja ocjenjivanje policijskih službenika i da je ono u potpunosti subjektivno i isključivo volja nadređenog rukovoditelja, a ne mjerljivi i stvarni kriteriji rada. Time jasno dajte do znanja da će onaj rukovoditelj koji ne bude poslušan biti smijenjen bez imalo muke i dovodite ionako traumatizirani i politiziran policijski sustav u situaciju maksimalne poslušnosti najnižih rukovoditelja koji bi zapravo u normalnom sustavu, u kojem se cijeni struka i profesionalnost, trebali biti samostalni u radu na razini menadžera jer sav policijski posao počiva na njima i na policijskim postajama koje su prvi doticaj građana s policijom.

Također izmjenom čl. 72. vraćate ovaj sustav 20 i više godina u prošlost gdje će famozna potreba službe biti jedini kriterij po pitanju premještaja i gdje će se otvoriti mogućnost da se sve neistomišljenike premješta kada se hoće i gdje se hoće sukladno famoznoj „POTREBI SLUŽBE“ bez obzira na njihovo osobno policijsko zvanje, navodno vodeći pri tom računa o njihovom stručnom znanju, vještinama i sposobnostima. Postavlja se pitanje što znači „STRUČNO ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI“ ako to nisu kompetencije koje nisu apsolutno ničim u našem sustavu propisane niti definirane pa se može izvesti zaključak da pojedini rukovoditelj ili policijski službenik kojeg želite smijeniti je definitivno kompetentan raditi na najniže rangiranom i najniže plaćenom radnom mjestu u stručnoj spremi koju posjeduje. I slijepcu je sasvim jasno da time želite očito promijeniti ljude na svim razinama rukovodećih policijskih funkcija, pa čak i one najniže, postavljajući svoje i poslušne ljude u čemu Vas trenutno dosadašnji Zakon o policiji sprječava.

Sve u svemu ovom izmjenom Zakona činite nepopravljivu i nesagledivu štetu policijskoj struci, te nas vraćate u ono doba kada su osnovni kriteriji bili podobnost i poslušnost. S tim se očito slažu i sindikati koji su svo ovo vrijeme i surađivali s pomoćnikom ministra Antom Delipetrom i na ovakav način nepoštujući minimalne demokratske standarde ovakav Zakon „provukli“ na sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Stoga jasan je stav ovog Sindikata da ne podržava ovakav Zakon i da nam ne preostaje ništa drugo nego ovakav loš Zakon osporavati u Hrvatskom saboru i na Ustavnom sudu Republike Hrvatske, a na Vama je da preispitate način rada Vaših suradnika kojima ste dali povjerenje da u Vaše ime, ime Vlade Republike Hrvatske i ime samog ministra ne poštuju niti minimum demokratskih standarda na koje se Republika Hrvatska obvezala i ponašaju se kao da je MUP njihova privatna tvrtka u kojoj rade što žele ne poštujući propise i javni interes”, stoji u pismu što ga je potpisao predsjednik Sindikata policijskih službenika Mario Puškarić.

RSS