Sigurnost u turizmu: Tko su sumnjiva lica na plažama?

Plaža Zijavica

Policijski službenici za prevenciju Policijske uprave šibensko-kninske, proveli su preventivne aktivnosti iz lokalnog preventivnog projekta “Sigurnost u turizmu šibensko kninske županije”.

U njima su sudjelovali predstavnici Županijske turističke zajednice, Turističke zajednice Grada Šibenika, predstavnici “Udruge turističkih vodiča Mihovil” iz Šibenika i spasioci “Društva Crvenog križa” Šibenik, s ciljem njihove informiranosti o obilježjima kaznenih djela koja se čine tijekom turističke sezone.

Nositelj projekta Sigurnost u turizmu Šibensko-kninske županije su Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području županije, a partneri Policijska uprava šibensko-kninska, Turističke zajednice na području Šibensko-kninske županije, općine, gradovi i drugi subjekti u lokalnoj zajednici.

Predavanja su se provodila na temu prevencije imovinskog kriminaliteta iz lokalnog preventivnog projekta “Sigurnost u turizmu” i na temu “Prevencija drugih nedopuštenih ponašanja na plažama” s posebnim naglaskom na sigurnost djece kao ciljane skupine.

Prisutnima je skrenuta pozornost da obrate pažnju na događaje ostavljanja djece same u automobilima, a aktivnosti su bile usmjerene i na osvještavanje djelatnika u turizmu o kriminalitetu spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Prezentirani su načini snimanja materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje – iskorištavanje djeteta, profili počinitelja te primjeri različitih predmeta koji se koriste za prikriveno snimanje.

Zaposlenici u turizmu su pozvani da ukoliko opaze sumnjivu osobu i njezino kretanje, te moguće skrivanje određenih sumnjivih predmeta, o tome odmah obavijeste policiju na 192, priopćeno je iz Policijske uprave šibensko-kninske.

RSS