SIGURNOST HRANE: ‘Moramo se prilagoditi sve rigoroznijim EU standardima’

HGK

Hrvatska ima najviše standarde sigurnosti hrane, poručeno je sa 16. konferencije o sigurnosti i kvaliteti hrane, koja je u organizaciji Sektora za poljoprivredu HGK i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata održana u Opatiji.

Hrvatska prehrambena industrija, osim što je izložena snažnoj konkurenciji i drastičnom rastu inputa, posebice energije, nalazi se pred brojnim izazovima.

EU standardi sve su rigorozniji, a prilagodbe i nove investicije bit će neophodne zbog vrlo ambicioznog Zelenog plana i Strategije od polja do stola koji donose nova pravila oko sigurnosti hrane, marketinških standarda i uređenja tržišta, zdravlja i dobrobiti životinja, biljnog zdravstva, a posebno zaštite okoliša pri čemu će za prehrambenu industriju poseban izazov predstavljati prilagodba ambalaže”, istaknuo je Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam na otvaranju Konferencije.

Ministarstvo poljoprivrede je aktivno na području sigurnosti i kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te je samo godinu dana nakon što je EU usvojila novi pristup o sigurnosti hrane, isto učinila i Hrvatska kroz Zakon o hrani. Dvije godine kasnije sve subjekte u poslovanju s hranom objedinila je i na jedno mjesto okupila HGK na platformi Konferencije o sigurnosti i kvaliteti hrane koja je značajno pridonijela u podizanju svijesti upravljanja rizicima u prehrambenom lancu. Ozbiljni incidenti povezani s prijevarama u sustavu sigurnosti hrane, signalizirali su potrebu za poduzimanje dodatnih mjera i aktivnosti.

“Kao nikada do sada, promišljamo i djelujemo u cilju proizvodnje sigurne i kvalitetne hrane. Danas se ponosimo našom prehrambenom industrijom, perjanicom gospodarstva te posebno ističemo zaštitu 42 poljoprivredna i prehrambena proizvoda, čiji je naziv registriran na razini cijele EU. U cilju još jačeg isticanja i pozicioniranja domaćih kvalitetnih proizvoda uspostavljen je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete Dokazana kvaliteta. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji nose ovaj znak potrošaču jamče da kupuje domaći proizvod dodane vrijednosti”, kazao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić izjavio je da su sve zahtjevnije rastuće tržište, te potreba za stalnim inovacijama i unaprjeđenjem proizvoda, samo neki od izazova s kojima se svakodnevno u postupku proizvodnje, distribucije i usluživanja hrane susreću subjekti u poslovanju s hranom. Istovremeno, navedeno predstavlja i izazov za inspekcijska tijela koja trebaju prilagoditi način rada i sustav kontrole promjenama na ovom izuzetno dinamičnom i propulzivnom tržištu.

“Naša zadaća je prepoznati opasnost i rizik te donijeti odluku o poduzimaju svih aktivnosti uključujući i odluku o proglašenju krize, kako bi se učinkovito i brzo djelovalo u cilju zaštite zdravlja ljudi”, rekao je Mikulić.

Krize na globalnim tržištima, uzrokovane pandemijom i ratom u Ukrajini, odrazile su se i na poslovanje prehrambene industrije. S druge strane, sve snažnija konkurencija, kao i preferencije modernih potrošača, dodatni su izazovi za domaće proizvođače.

“Rast ulaznih troškova, poremećaji u opskrbnim lancima, nedostatak radne snage, ali i nedostatna proizvodnja lokalne sirovine glavni su izazovi domaće prehrambene industrije. Istovremeno, promjene u ponašanju potrošača, koji uslijed gospodarske nesigurnosti kupuju manje te traže još bolji omjer cijene i kvalitete, doprinosi složenosti uvjeta u kojima danas posluju proizvođači hrane”, rekao je Goran Nidogon, zamjenik predsjednice Udruženja prehrambeno prerađivačke industrije HGK i direktor Kvalitete Dukata, te dodaje da je zadaća svih osigurati prosperitetnu budućnost domaće prehrambene industrije, postavljajući najviše standarde kvalitete i sigurnosti hrane te istovremeno voditi brigu o željama i potrebama potrošača.

Ines Bertinovec, direktorica razvoja PIK Vrbovca, naglasila je da tvrtka kontinuirano prati trendove i potrošačima uvijek nudi proizvode kojima odgovaraju na njihove potrebe te da upravo na taj način potvrđuju poziciju lidera s aspekta inovacija.

“Konferencija poput ove od izuzetne je važnosti jer svi na jednom mjestu možemo razmijeniti svoja iskustva i raspraviti aktualne teme o osiguranju kvalitete i sigurnosti hrane”, zaključila je Bertinovec.

RSS