Sigurnosna Unija: počeo je raditi najnapredniji sustav upravljanja granicama na svijetu

Sigurnosna Unija

S radom je započeo unaprijeđeni Schengenski informacijski sustav (SIS). SIS je najveći sustav za razmjenu informacija za sigurnost i upravljanje granicama u Europi. Sadrži informacije o traženim ili nestalim osobama, državljanima trećih zemalja koji nemaju zakonsko pravo boravka u EU i izgubljenim ili ukradenim predmetima (npr. automobilima, vatrenom oružju, plovilima i osobnim ispravama).

Unaprijeđeni SIS temelj je najnaprednijeg sustava upravljanja granicama na svijetu. Zajedno sa sustavom ulaska/izlaska (EES) i europskim sustavom za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS), SIS je dio interoperabilne arhitekture, priopćeno je iz Europske komisije.

Unaprijeđeni SIS poboljšava se kako bi uključivao nove kategorije upozorenja, biometrijske podatke kao što su otisci dlanova, otisci prstiju i evidencije o DNK za nestale osobe te dodatne alate za borbu protiv kriminala i terorizma. Poboljšanja su važna jer omogućuju preventivna upozorenja kako bi se zaštitile ranjive osobe i odvratile  nezakonite migracije. Cilj je tih poboljšanja pružiti potpunije i pouzdanije informacije za poboljšanje sigurnosti i upravljanja granicama.

Unaprijeđene značajke:

  • Poboljšana razmjena informacija i suradnja: Putem SIS-a dijelit će se nove kategorije upozorenja i više podataka, čime će se osigurati dostupnost potpunijih i pouzdanijih informacija. Uvedena su jasnija pravila i poboljšane strukture za razmjenu informacija putem nacionalnih kontaktnih točaka (uredi SIRENE).
  • Nove mogućnosti za lociranje i identifikaciju traženih osoba te jačanje kontrola na vanjskim granicama: Osim fotografija i otisaka prstiju, SIS će sadržavati i nove vrste biometrijskih podataka (otisci dlanova, otisci prstiju i dlanova te evidencija DNK za nestale osobe) i druge informacije za lociranje i identifikaciju osoba registriranih u sustavu.
  • Dodatni alati za borbu protiv kriminala i terorizma: Nova upozorenja na obavijesnim provjerama omogućit će nacionalnim tijelima prikupljanje ciljanih informacija o osumnjičenicima za teška kaznena djela ili terorizam. Na primjer, identifikacijski dokumenti i informacije o automobilima kojima se koriste osumnjičenici pohranit će se u SIS-u. Postojat će upozorenja o „nepoznatim traženim osobama” koja će sadržavati samo otiske nepoznatih počinitelja s lokacija kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela.
  • Dodatni alati za zaštitu nestalih i ranjivih osoba: Nacionalna tijela moći će izdavati preventivna upozorenja u sustavu radi zaštite određenih kategorija ranjivih osoba (djeca kojima prijeti otmica ili potencijalnih žrtava terorizma, trgovanja ljudima, rodno uvjetovanog nasilja ili oružanih sukoba/zločina), uz postojeća upozorenja o nestalim osobama.
  • Dodatni alati za sprečavanje nezakonitih migracija i odvraćanje od njih: Odluke o vraćanju bit će dio informacija koje se razmjenjuju u sustavu kako bi se poboljšala učinkovita provedba tih odluka. Države članice morat će unositi upozorenje u SIS svaki put kad izdaju odluku o vraćanju državljana treće zemlje koji nemaju zakonsko pravo boravka u EU-u, čime će im se omogućiti da aktivno prate izlazi li povratnik učinkovito s državnog područja EU-a. Time će se utrti put uzajamnom priznavanju odluka o vraćanju među državama članicama, u skladu s prijedlogom predsjednice von der Leyen uoči sastanka Europskog vijeća u veljači.
  • Veća upotreba SIS-a u agencijama EU-a: Europol i nacionalna tijela nadležna za imigraciju sada imaju pristup svim kategorijama upozorenja u SIS-u. Operativnim timovima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) odobren je pristup SIS-u (provedba je još u tijeku).

SIS ima stroge zahtjeve u pogledu kvalitete i zaštite podataka. Sustav sadržava samo podatke o osobama i predmetima koje traže zemlje EU-a i zemlje pridružene Schengenu. Nacionalna tijela nadziru primjenu pravila o zaštiti podataka u svojim zemljama, dok Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) prati kako se pravila o zaštiti podataka primjenjuju u središnjem sustavu kojim upravlja eu-LISA, navode iz Europske komisije.

RSS