Saznajte sve o video nadzoru javnih površina

U okviru opatijskih Hrvatskih dana sigurnosti 2023. koji se organiziraju u Hotelu Ambasador, 27.-29. rujna pored atraktivnog programa 17. Konferencije hrvatskih menadžera sigurnosti, 5. Foruma menadžera korporativne sigurnosti JI Europe (SEECSA), 5. Foruma o privatnoj zaštiti, održati će se i 5. Forum o urbanoj sigurnosti – „Video nadzor javnih površina“.

Na forumu će se razgovarati o konceptu sigurnosti javnih površina, prevenciji kriminaliteta u zajednici i ostvarivanju urbane sigurnosti, dok je fokus foruma  usmjeren na video nadzor javnih površina.

Poseban naglasak dat je na područje ostvarivanja urbane sigurnosti kroz mogućnost sudjelovanja na radionici – Izrada Strategije urbane sigurnosti zajednice.

Iz programa izdvajamo:

Modul I. Ostvarivanje sigurnosti javnih površina

Izazovi funkcioniranja vijeća za prevenciju; predstavnik Ravnateljstva policije MUP-a RH

Pravni i etički izazovi korištenja tehnologije prepoznavanja lica u zaštiti javnih površina; Izv.prof.dr.sc. Mišo Mudrić, Pravni fakultet u Zagrebu

Obveze gradova i općina koji razvijaju sustav video nadzora javnih površina naspram GDPR-a; Ines i Marko Krečak,  Feralis privacy center, Rijeka

Obavljanje poslova  privatne zaštite i video nadzor na javnim površinama; predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite, MUP RH

Radionica:  Izrada Strategije urbane sigurnosti zajednice; Izv.prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović

Modul II. Video nadzor javnih površina vs. cyber sigurnosti, zaštite podataka i ljudskih prava

Ljudska prava u ostvarivanju video nadzora javnih površina – praksa suda; Nikolina Katić, mag.iur., Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, pomoćnica zastupnice za pripremu predmeta

Biometrijska analiza podataka i potreba politike privatnosti; Izv.prof.dr.sc. Mišo Mudrić, Pravni fakultet u Zagrebu

Cyber (ne)sigurnost video nadzora javnih površina; Vlado Kosturjak, DIVERTO, Zagreb

Panel I. Video nadzor naspram privatnosti na javnim površinama

Sudjeluju: Izv.prof.dr.sc. Mišo Mudrić, Pravni fakultet u Zagrebu, predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka, Nikolina Katić, mag.iur., Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, pomoćnica zastupnice za pripremu predmeta, Vlado Kosturjak, DIVERTO, Zagreb

Moderator: Ana Raić, novinarka, Telegram

Modul III. Nove tehnologije kao alati urbane sigurnosti

Modul IV. Prevencija kriminaliteta u zajednici i ostvarivanje urbane sigurnosti – primjeri dobre prakse vijeća za prevenciju 

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Rijeke

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Pule

Županija splitsko dalmatinska – Odbor za sigurnost

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Dubrovnika

Svaki sudionik foruma istovremeno ostvaruje pravo sudjelovanja na svim događanjima na Hrvatskim danima sigurnosti 2023., uključujući i Gala svečanu večeru u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner, u srijedu 27. rujna u 20.00 sati povodom dodjele Hrvatske velike nagrade sigurnosti 2023.

Više o programu i uvjetima sudjelovanja pogledajte na www.danisigurnosti.hr

Program i prijavnicu sudjelovanja možete zatražiti i putem e-maila: info@uhms.hr  m. 091 44 55 017.

 

DBO/ Foto: HUMS