SAVJETOVANJE: Protupožarna zaštita u poduzećima – Priprema protupožarne sezone 2021.

U četvrtak, 27. svibnja, održava se savjetovanje Protupožarna zaštita u poduzećima – Priprema protupožarne sezone 2021., u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

„Želim samo podsjetiti na odredbe Nacionalne strategije zaštite od požara za razdoblje 2013.-2022. koje se odnose na gospodarske objekte, a one ističu da se radi unaprjeđenja zaštite od požara, za gospodarske objekte kao i za infrastrukturne građevine linearnog tipa (plinovodi, naftovodi, produktovodi) od važnosti ili od interesa za državu, predlažu  slijedeće mjere:

– održavanje u ispravnom stanju sustava za dojavu i gašenje požara, uz uvođenje novih i

suvremenih tehnologija te njihova integracija u ostale sustave zaštite i sigurnosti,

– označavanje izlaza i izlaznih putova u slučaju požara,

– upoznavanje zaposlenika s mjerama zaštite od požara i postupcima u slučaju požara,

– provjera ispravnosti vanjske i unutarnje instalacije za gašenje požara (hidrantske

mreže) te održavanje iste u ispravnom stanju ili izvedba nove i pouzdanije,

– provjera rada stručnih osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara,

– usklađivanje planova zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara s

novonastalim uvjetima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– rad na boljoj organizaciji u pripremljenosti i osposobljavanju vatrogasnih organizacija

na gašenju požara,

– osposobljavanje zaposlenika vezano uz mjere zaštite od požara i postupke u slučaju požara.

O svemu navedenom, a pred sam početak protupožarne sezone 2021., raspravljat će se na savjetovanju“, ističe dr.sc. Đuro Črnjak, ravnatelj Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj.

Na savjetovanju će sudjelovati predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, Ravnateljstva civilne zaštite, javnih vatrogasnih postrojbi  te brojnih poduzeća i konzultanata za protupožarnu zaštitu.

Program savjetovanja i prijavnicu sudjelovanja možete zatražiti putem Ureda Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj, e-mail: isr@isr.hr

 

PO/ Foto: svijetsigurnosti.com