Sabor je danas prihvatio novu Strategiju nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske

morh.hr

Prvi put nakon 2002. godine, Hrvatski sabor je danas,, 14. srpnja 2017. godine donio Strategiju nacionalne sigurnosti RH, opći strateški dokument kojim se određuju politike za ostvarivanje nacionalnih interesa i postizanje sigurnosnih uvjeta, s obzirom na izmijenjenu sigurnosnu paradigmu.

Kako je potvrđeno iz MORH-a, Sabor je Strategiju nacionalne sigurnosti RH donio s 98 glasova za, 35 suzdržanih, te niti jednim glasom protiv.

Iz MORH-a uvjeravaju kako Strategija nacionalne sigurnosti RH razvija sveobuhvatni nacionalni koncept sigurnosti koji osigurava bolju koordinaciju, strateško planiranje, udruživanje resursa te ujednačeni razvoj sposobnosti s ciljem razvoja sigurnosnih politika koje će na nacionalnoj razini jamčiti građanima visoku razinu sigurnosti, u suradnji sa saveznicima i partnerima.

Strategija nacionalne sigurnosti RH definira i nacionalne interese – sigurnost  stanovništva te teritorijalni integritet i suverenost Republike Hrvatske koji su temeljni preduvjeti opstojnosti države u svim njenim funkcijama, dobrobit i prosperitet građana kao pokazatelj kvalitete i uspješnosti države, demokratskog političkog sustava i stabilnog društva, nacionalni identitet, međunarodni ugled i utjecaj koji omogućuju Republici Hrvatskoj sudjelovanje u međunarodnim procesima i u oblikovanju povoljnog međunarodnog okružja  i ravnopravan položaj, suverenitet i opstanak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, položaj hrvatske nacionalne manjine u drugim državama. Također, Strategija definira devet strateških ciljeva koji podupiru odgovarajuće nacionalne interese.

Proces izrade Strategije nacionalne sigurnosti RH i Zakona o sustavu domovinske sigurnosti proveden je u svim fazama inkluzivnim pristupom, otvoreno i transparentno, a u izradi dokumenta sudjelovalo je oko 150 stručnjaka iz različitih institucija, medija, organizacija civilnog društva i akademske zajednice, podsjećaju iz MORH-a.

Povjerenstvo za izradu Strategije održalo je ukupno šest sjednica, radna skupina izradila je četiri Nacrta, a završni nacrt Povjerenstvu je predstavljen u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. godine. Održano je osam okruglih stolova, održavane su i pojedinačne konzultacije, a tijekom eSavjetovanja zaprimljen je niz prijedloga i sugestija.

Strategija nacionalne sigurnosti RH je opći strateški dokument temeljem kojeg će se izraditi sektorske strategije, akcijski planovi i standardni operativni postupci za pojedine situacije, zaključuju.

RSS