Ravnateljstvo civilne zaštite u tehničkom nadgledanju LNG terminala na otoku Krku

LNG na Krku

Tehničko nadgledanje postrojenja provodi se na osnovu važećih propisa i normi, tehničke dokumentacije izvedenog stanja i pregleda postrojenja, kada se primjenom alata, ispitne i mjerne opreme utvrđuje stvarno stanje tehnologije postrojenja, opreme i instalacija

Kontrolira se klasifikacija prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom, izvedba, odabir i ispravnost ugradnje, protueksplozijski zaštićenih uređaja i instalacija, te održavanost postrojenja.

Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za eksplozivne atmosfere provodi Tehničko nadgledanje postrojenja LNG terminala na otoku Krku. LNG Hrvatska d.o.o. osnovana je s ciljem realizacije projekta izgradnje terminala na otoku Krku koji je od strateškog interesa za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku. Sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske kojima je terminal na otoku Krku proglašen strateškim investicijskim projektom za Republiku Hrvatsku.

Unutar Ravnateljstva djeluje Sektor za eksplozivne atmosfere, čija su temeljna područja djelovanja tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom plinova, para, maglica i prašine, tehničko nadgledanje tvrtki koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka uređaja i instalacija, laboratorijska ispitivanja uređaja i opreme, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) protueksplozijski zaštićene opreme namijenjene eksplozivnoj atmosferi, te potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) eksplozivnih tvari.

Sektor za eksplozivne atmosfere provodi preventivno djelovanje na sprječavanju eksplozija u postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom, tj. pridonosi smanjenju rizika od tehnoloških eksplozija i katastrofa. Tehničkim nadgledanjem postrojenja i aktivnosti, ispitivanjem i certifikacijom protueksplozijski zaštićene opreme (Ex-Opreme) daje se veliki doprinos sigurnosti velikog broja objekata i postrojenja (npr. plinske platforme, rafinerije nafte, transport plina i nafte, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija, skladišta zapaljivih tvari, silosi, i dr.).

Terminal ima geopolitičku i stratešku dimenziju u okviru jačanja europskog energetskog tržišta i povećanja sigurnosti opskrbe plinom zemalja Europske unije, a posebno zemalja srednje i jugoistočne Europe koje za sebe žele osigurati novi pouzdani dobavni pravac plina.

PO/ Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite