Raspisan javni natječaj za glavnog ravnatelja policije – uvjeti nimalo jednostavni

MUP RH

Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je Javni natječaj za imenovanje državnog/e dužnosnika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije glavni/a ravnatelj/ica policije.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema,

– najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na radnom mjestu rukovodećeg policijskog službenika,

– položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje glavni policijski savjetnik.

Posebni uvjeti:

– osobna dostojnost za obavljanje policijske službe,

– posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost,

– ne smije biti član političke stranke.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 75. od 31. srpnja 2017. godine. Rok za prijavu na natječaj je osam dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 8. kolovoza 2017. godine zaključno.

DBO