PRVA KONFERENCIJA O K9 TIMOVIMA U SLUŽBI PRIVATNIH I DRŽAVNIH INSTITUCIJA

Pas specijalističke namjene

Kao nastavak  projekta implementacije K9 timova zaštitarske i spasilačke namjene tvrtka Canis Revolution sa partnerima uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, dana 25. i 26. svibnja 2019. godine, u Zagrebu, na lokaciji Hotela “I“ organizira  konferenciju „Radnih pasa specijalističke namjene“ s temom „K9 timovi u službi privatnih  i državnih organizacijskih jedinica“.

Prateći razvijanje K9 industrije na svjetskoj razini vidljiv je trend jačanja partnerstva između državnih i privatnih organizacija koje se bave specijalističkim uslugama upotrebom K9 timova. Benefiti koji proizlaze iz takve suradnje višestruko nadilaze  trenutnu situaciju u kojoj se nalaze sve organizacijske jedinice s K9 timovima u svijetu. Nedostatak kvalitetnih pasa i vodiča koji ulaze u procese obuke potaknuo je razmišljanje kako je suradnja državnih i privatnih organizacija jedini način da se postigne željeni standard operativne učinkovitosti K9 timova.

Kako bi potaknuli instruktore, vodiče i ljude koji se žele razvijati u ovoj specijalističkoj djelatnosti, tvrtka Canis Revolution u Hrvatsku dovodi instruktore K9 timova:

Joacim Berlin – voditelj specijalne jedinice pasa za detekciju mirisa, regije Mitt, policije Kraljevine Švedske, voditelj školovanja timova vodiča pasa za otkrivanje eksplozivnih naprava za UNOPS, voditelj i instruktor projekta školovanja vodiča i instruktora pasa  agencije Frontex.

Stuart Phillips – instruktor i vodič službenih pasa u vojnom obučnom centru za pse Velike Britanije, od 2013. godine Stuart Philips vodi projekt „Dog detectives“ kroz koji sa svojim psima pruža usluge državnim agencijama u otkrivanju ilegalnih pošiljki duhanskih proizvoda.

Jagna Gill – osnivač neprofitne organizacije IRMA koja je se bavi školovanjem vodiča pasa iz domene detekcije mirisa, zaštite i spašavanja, autor više članaka  u Polish magazine “Special OPS”, redovan instruktor i vodič u kampovima za zaštitu i spašavanje koji se organiziraju u zemljama Švedske, Danske, Njemačke, Francuske i Poljske.

Nedim Fejzić – MDD instruktor, viši tehnički savjetnik za NPA Afrika.

Isabel Herran – vodič spasilačkih pasa (1998.), Instruktor – certificiran od strane Instituta za visoko obrazovanje  ISED-Instituto Superior de Estudios (1999.), DeBocalán (1999.-2000.), Narub / Lordcan (2001.). Instruktorica spasilačkih timova sa psima od 2002. godine na teritoriji Španjolske, Francuske,  Portugala, Austrije i Švicarske. Aktivno sudjelovala u intervencijama kao vodič i instruktor spasilačke službe na nacionalnom i međunarodnom nivou. Suradnja u obuci i intervencijama sa spasilačkim timovima Žandarmerije,Nacionalne policije, Španjolske vojske i jedinica za hitne intervencije. Vodič za pse u više sportskih disciplina   (Obedience, Agility, Mantrailing, Sport Detection ).

Danica Djikov – profesionalni vodič i instruktor službenih pasa za specijalne namjene kao što su: detekcija minsko-eksplozivnih sredstava, improviziranih eksplozivnih sredstava, oružja i pirotehničkih sredstava, narkotika, curenja nafte i plina u cjevovodima, novca, nestalih osoba, kao i patrolnih pasa, te pasa dualne namjene. Ogromno iskustvo stečeno radom na području Balkana, Europe, Azije i Južne Amerike. Profesionalnu karijeru gradila je kroz dugogodišnju suradnju  i operativni rad  s više internacionalnih NVO-a, UN-om, NATO-om, Ministarstvima unutarnjih poslova, Oružanim snagama, Ministarstvima vanjskih poslova, Predsjedničkim i Diplomatskim osiguranjima, Ministarstvima za sigurnost zračnog, cestovnog i pomorskog prometa, zaštitarskim tvrtkama, internacionalnim korporacijama, VIP klijentima, te istraživačkim centrima i organizacijama. Danica Djikov je licencirana i akreditirana po više međunarodnih standarda kao instruktor, evaluator, sudac i stručni predavač na više policijskih, vojnih i zaštitarskih akademija u Španjolskoj te Sjevernoj i Južnoj Americi. Ogroman doprinos dala je kroz rad na izmjenama i dopunama zakona o uporabi službenih pasa, izradi SOP-a za uporabu i obuku službenih pasa, procjenama  sigurnosnih situacija i implementacija službenih pasa u okviru sigurnosnih mjera u nacionalnoj i korporativnoj službi, kako mirnodopskih, tako i područja visokog rizika.

Karita Hakkinen – instruktor i vodič specijalističkih pasa detekcije mirisa, instruktor i vodič pasa za spašavanje, autor i voditelj projekta Trust the Nose, vlasnik kompanije koja se bavi korištenjem pasa za otkrivanje termita, međunarodni instruktor specijalističke obuke detekcije mirisa.

Damir Car – osnivač kompanije Canis Revolution, dugogodišnji instruktor i vodič pasa specijalističke namjene u području zaštitne namjene te detekcije mirisa, vodič pasa za protueksplozijsku namjenu, školovanje pasa i vodiča za forenzična istraživanja, voditelj i instruktor školovanja u području provođenja testova za procjenu mentalnih karakteristika pasa koji ulaze u procese specijalističke obuke, sudjelovao u školovanju Frontex K9 timova za zaštitu državnih granica .

Cilj konferencije je pokazati sudionicima koje su mogućnosti u karijeri vodiča K9 timova kao i vlasnika K9 kompanija.

Predavanja će biti fokusirana na primjere dobre prakse suradnje državnih i privatnih organizacija, standarde operativne učinkovitosti koji se moraju implementirati kako bi se ostvarili željeni učinci u svim segmentima specijalističkih namjena, a da u konačnici svi projekti budu ekonomski isplativi i održivi.

Sudionici konferencije imati će priliku razgovarati i postavljati konstruktivna pitanja predavačima koji sa svojim iskustvom i rezultatima predstavljaju izvrsne primjere i projekte za sudionike koji se žele razvijati u smjeru usluga upotrebom specijalno obučenih pasa.

Svoje mjesto na konferenciji možete rezervirati slanjem rezervacije na mail adresu canisrevolution@gmail.com nakon čega ćete dobiti sve dodatne informacije o cijeni kotizacije, temama predavanja te pogodnostima u organizaciji smještaja za polaznike konferencije.

DBO/ Foto: Canis Revolution