Promovirana I. generacija polaznika programa „Leadership u sigurnosti“

U subotu, 15. svibnja 2021. u zagrebačkom hotelu International, promovirana je I. generacija polaznika programa „Leadership u sigurnosti“, u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy.

Nakon uspješno završene edukacije, menadžeri sigurnosti iz HPB-a, HEP-a, BOSCH-a, HGK-a, Hrvatske lutrije, Zagrebačkog holdinga, Ključne točke, stekli su certifikat „Leadership u sigurnosti“ (LuS), kojeg im je uručio ravnatelj učilišta dr.sc. Đuro Črnjak.

Temeljni ciljevi i zadaci ovog stručnog usavršavanja bili su stjecanje praktičnih vještina i znanja o leadershipu rukovodećih djelatnika u korporativnoj sigurnosti.

Usavršavanje je trajalo 20 nastavnih sati, a predavač je bila Ljiljana Drenški Cvrtila, prof. psihologije.

Više informacija o novom ciklusu usavršavanja „leadership u sigurnosti“, predviđenom za listopad, zatražite putem e-maila: isr@isr.hr

DBO/ Foto: PUISR