Prijave u tijeku: Edukacija zaposlenika korporativne i privatne sigurnosti o zaštiti ljudskih prava

Grafitiulica

Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS) organizira edukaciju zaposlenika korporativne sigurnosti i industrije privatne sigurnosti o ljudskim pravima: Zaštita ljudskih prava u ostvarivanju sigurnosti korporacija i drugih organizacija.

Edukacija će se održati 5. lipnja 2023., u Centru za kompetencije HUMS-a, Petrinjska 59 Zagreb.

Korporacije i druga poduzeća imaju odgovornost poštivanja ljudskih prava. Gledano u kontekstu poslovnih aktivnosti, neetično poslovanje odnosno neprimjereno upravljanje sigurnosnom dimenzijom može utjecati na ljudska prava. To prije svega uključuje prava na osobnu sigurnost, pravo na slobodu okupljanja, pravo na štraajk, pravo na zdravlje i sigurno radno mjesto. Korporacije koje djeluju na globalnoj razini provode procjenu rizika i utjecaja na ljudska prava u svojim operacijama, u kojima su obuhvaćeni aspekti korporativne sigurnosti i ljudskih prava. Donose se politike o ljudskim pravima i odnosima sa zajednicom, potpisuju memorandumi o razumijevanju sa snagama javne sigurnosti, educiraju radnici o ljudskim pravima.

U Međunarodnom kodeksu ponašanja pružatelja usluga privatne zaštite, korištenje sigurnosnog osoblja može imati potencijalno negativan utjecaj na lokalno stanovništvo i na poštivanje ljudskih prava i vladavine prava. Prema uredu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, obrazovanje o ljudskim pravima predstavlja bitan doprinos dugoročnoj prevenciji kršenja ljudskih prava i predstavlja važnu investiciju u nastojanju da se postigne pravedno društvo u kojem sva ljudska prava svih osoba su cijenjene i poštovane

Ovo otkriće ukazuje na udio sigurnosnih snaga koje se razumno mogu pretpostaviti da su svjesne očekivanja organizacije od učinka ljudskih prava, ističe se u Globalnoj inicijativi za izvještavanje (GRI).

Polaznici će nakon završene edukacije steći certifikat o završenom programu edukacije  Zaštita ljudskih prava u ostvarivanju sigurnosti korporacija i drugih organizacija.

Predavač je Nikolina Katić, mag.iur., Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, pomoćnica zastupnice za pripremu predmeta.

Program edukacije i prijavni list zatražite putem e-maila: isr@isr.hr

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com