Prijave u tijeku: Edukacija zaposlenika korporativne i privatne sigurnosti o zaštiti ljudskih prava

Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS) organizira edukaciju zaposlenika korporativne sigurnosti i industrije privatne sigurnosti o ljudskim pravima: Zaštita ljudskih prava u ostvarivanju sigurnosti korporacija i drugih organizacija.

Edukacija će se održati 5. lipnja 2023., u Centru za kompetencije HUMS-a, Petrinjska 59 Zagreb.

Korporacije i druga poduzeća imaju odgovornost poštivanja ljudskih prava. Gledano u kontekstu poslovnih aktivnosti, tvrtke mogu utjecati na nekoliko ljudskih prava vezanih uz nedovoljno usklađeno upravljanje sigurnosnom dimenzijom. To prije svega uključuje prava na osobnu sigurnost, pravo na slobodu okupljanja, pravo na štraajk, pravo na zdravlje i sigurno radno mjesto.

Polaznici će nakon završene edukacije steći certifikat o završenom programu edukacije  Zaštita ljudskih prava u ostvarivanju sigurnosti korporacija i drugih organizacija.

Predavač je Nikolina Katić, mag.iur., Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, pomoćnica zastupnice za pripremu predmeta.

Program edukacije i prijavni list zatražite putem e-maila: isr@isr.hr

DBO/ Foto: Ilustracija