Menadžment urbane sigurnosti – Postani Voditelj poslova urbane sigurnosti

Menadžment urbane sigurnosti

U Hrvatsku sigurnosnu praksu, Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti uvodi program Menadžment urbane sigurnosti, namijenjen svim osobama koji u gradovima, općinama i županijama upravljaju procesima urbane sigurnosti.

Pojam urbane sigurnosti sadrži širok spektar pitanja i problematike koji se kreću od osnovnih potreba kao što su stanovanje i hrana, preko zaštite od kriminala i utjecaja tehnoloških i prirodnih procesa na stanovništvo urbanih područja, sve do kolektivnih potreba što se tiče sigurnosti, kao što je npr. Stvaranje sigurnog javnog prostora (UN-Habitat, 2007, Coaffee, 2010).

Isto tako, preventivne strategije u zajednici mogu se temeljiti na različitim konceptima od onih koje se bave sigurnošću, kvalitetetom života, prevencijom kriminaliteta, otpornošću zajednice, prevencijom u zajednici i sl. Iz navedenih opisa dva ključna pojma slijedi osnovna racionala ove edukacije – povezati koncepte urbane sigurnosti  i prevencije u zajednici s ciljem podizanja kapaciteta lokalnih zajednica za upravljanje (menadžment) procesima unaprjeđenja ovih aspekata njihovog funkcioniranja . U okviru edukacije će stoga biti predstavljen koncept prevencije u zajednici  u svrhu osnaživanja urbane sigurnosti i podizanja kvalitete života građana/stanovnika u lokalnim zajednicama.

S obzirom na širinu pojma urbane sigurnosti opisanog u literaturi lokalne zajednice prepoznaju važnost ulaganja u urbanu sigurnost i osjećaj sigurnosti svojih građana kao jednu od mjera djelovanja za građane i s građanima te je stoga u edukaciji poseban prostor posvećen strategijskom planiranju u tom procesu, elementima učinkovitog upravljanja resursima i procesima u okviru urbane sigurnosti  i prevencije u zajednici te osobito suvremenim izazovima urbane sigurnosti koji su često produkt aktualnih zbivanja na društvenoj (lokalnoj i globalnoj/svjetskoj) razini.

Edukacija je namijenjena zaposlenicima lokalne, regionalne i državne (samo)uprave, dakle djelatnicima općina, gradova i županija te članovima Vijeća za prevenciju kriminaliteta i drugih povjerenstava i koordinacija na području urbane sigurnosti odnosno prevencije kriminaliteta i društveno neprihvatljivih ponašanja, kao i predstavnicima trgovačkih društava za privatnu zaštitu, ističe dr.sc. Đuro Črnjak, ravnatelj Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj.

Sadržaj edukacije/teme

 1. Grad i javni prostori
 2. Društvo i rizici
 3. Osnove menadžmenta
 4. Upravljanje gradskim javnim službama i projektno financiranje
 5. Nove tehnologije i zaštita privatnosti građana
 6. Osnove kibernetička sigurnosti
 7. Jačanje otpornosti zajednice
 8. Strategijski pristup prevenciji kriminaliteta u zajednici
 9. Mediji i kriminalitet
 10. Javna sigurnost i prevencija kriminaliteta
 11. Razvoj vijeća za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici
 12. Prevencija kriminaliteta putem uređenja okoliša i urbani dizajn – smjernice CPTED-a

Radionica: Izrada Strategije urbane sigurnosti zajednice

Izvoditelji edukacije su eminentni eksperti i znanstvenici u području urbane i ljudske sigurnosti, arhitekture, prevencije kriminaliteta i dr. poput prof.dr.sc. Tihomir Jukić,  prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, izv.prof.dr.sc. Davor Filipović, izv.prof.dr.sc. Najla Podrug, mr.sc. Stipe Baljkas, dr.sc. Silvija Vig, dr.sc. Nikola Brzica, prof.dr.sc. Martina Ferić, dr.sc. Krunoslav Borovec, Iva Balgač, izv.prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović.

Početak nastave programa „Menadžment urbane sigurnosti“ predviđen je za 30. travnja 2022.

Više informacija o programu i uvjetima upisa zatražite putem e-maila: isr@isr.hr

DBO/ Foto: PUISR