Postani certifificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS)

HUMS 2022 upisi

Budući certificirani menadžeri korporativne sigurnosti (CMKS) kroz 125 nastavnih sati, podijeljenih na deset modula ovog  jedinstvenog programa obrazovanja u hrvatskoj sigurnosnoj praksi:

  • Arhitektura korporativne sigurnosti (15); Doc.dr.sc. Darija Ivandić Vidović,
  • Upravljačke funkcije (10); Prof.dr.sc. Marijan Cingula,
  • Poslovna etika i usklađenost (10); Dr.sc. Silvija Vig,
  • Analiza i upravljanje rizicima (10); Doc.dr. sc. Ivan Nađ,
  • Krizno planiranje i upravljanje krizama (10); Dr.sc. Branko Mihaljević, Dr.sc. Damir Trut
  • Odnosi s javnošću u izvanrednim i kriznim situacijama (10); Prof.dr.sc. Božo Skoko,
  • Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mjestu i korporativne interne istrage (10); Izv.prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, Dr.sc. Darko Dundović, MBA
  • Kibernetički prostor i informacijska sigurnost (10); Dr.sc. Nikola Brzica, Alen Delić
  • Poslovno-obavještajna djelatnost (25); Izv.prof.dr.sc. Robert Kopal
  • Leadership i coaching (15); Ljiljana Drenški Cvrtila, prof.psih., Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila

Nastava pete generacije polaznika programa CMKS počinje 2. rujna 2022. godine.

Više  informacija o programu obrazovanja kojeg organizira Hrvatska udruga menadžera sigurnosti i upisu, zatražite putem e-maila: info@uhms.hr

 

DBO/ Foto: HUMS