Poruka gradonačelnika – Projekt obnove pročelja višestambenih zgrada u gradu Zagrebu

Svijetsigurnosti.com

Dragi sugrađani i sugrađanke,

Vodeći računa o kvaliteti života i sigurnosti u našem gradu, o zaštiti njegovih kulturnih dobara, njegovu ubrzanom gospodarskom razvitku i turističkoj afirmaciji pokrenuli smo projekt sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada. O vašem velikom interesu govori činjenica da je na dva javna poziva suvlasnicima višestambenih zgrada prijavljeno 3713 višestambenih zgrada.

Gradskom Odlukom o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada, od ožujka 2017., propisan je model prema kojem Grad Zagreb sufinancira ulična pročelja sa 80%, a ostala pročelja sa 60%. Ostatak do pune vrijednosti radova obnove pročelja sufinanciraju suvlasnici zgrada čija se pročelja obnavljaju.

Trenutno je u tijeku bodovanje prijavljenih višestambenih zgrada prema kriterijima utvrđenima u Odluci, a Lista prioriteta za obnovu pročelja i sve njezine izmjene objavljuju se sukcesivno na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Na dan 06.11.2017. je objavljena lista prioriteta s bodovanih 1.550 višestambenih zgrada.

Grad Zagreb sklapa s upraviteljima sporazume o obnovi pročelja prema objavljenoj Listi prioriteta. Nakon sklapanja sporazuma upravitelji zgrada su dužni, u ime suvlasnika višestambenih zgrada, dostaviti propisanu dokumentaciju kako bi Grad mogao pokrenuti javnu nabavu za izvođače radova.

Do 06.11.2017. Grad je zaprimio potpunu dokumentaciju na temelju koje se u ovom trenutku pokreće javna nabava za izvođače radova za obnovu pročelja, za samo 5 višestambenih objekata i to za objekte: Britanski trg 5, Nazorova 2, Nazorova 1, Palmotićeva 5 i Ivana Kukuljevića 4.

Grad je organizirao i sastanak sa svim upraviteljima zgrada kako bi se razjasnila sva pitanja i dala pojašnjenja vezana uz izradu troškovnika potrebnih za pokretanje javne nabave za izvođače radova za obnovu pročelja.

Također su na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr objavljene Upute za postupanje i provedbe postupaka  na temelju Odluke, Upute za izradu troškovnika i sadržaj troškovnika kako bi se olakšao rad upraviteljima. Naše službe su, također, stalno otvorene za pitanja, podršku i davanje informacija radi lakšeg snalaženja u izradi tehničke dokumentacije.

U ovaj projekt  krenuli smo sa željom da Zagreb zablista kao najljepša metropola u Europi, ali ništa u ovom postupku ne možemo bez vas – bez volje i pomoći suvlasnika i upravitelja njihovih zgrada.
Posebno apeliramo za zajednički napor u realizaciji ovoga projekta. Upravitelji trebaju ubrzati procese izrade i dostave dokumentacije neophodne za pokretanje javne nabave kako bi radovi krenuli što prije i kako bi ovaj grad zasjao punim sjajem.

Ovaj projekt, drage Zagrepčanke i dragi Zagrepčani, ima i važnu gospodarsku funkciju, on je poticaj građevinskoj operativi i novom zapošljavanju, te vas stoga molimo da preko svojih upravitelja ubrzate proces obnove pročelja na način da dostavite potrebnu dokumentaciju propisanu Odlukom.

Također vas obavještavamo da ćemo svaki mjesec oglašavati koji su višestambeni objekti dostavili potpunu dokumentaciju na temelju koje se može pokrenuti postupak javne nabave za izbor izvođača radova na obnovi pročelja.

Hvala vam!