Policija upozorava i savjetuje vozače koji kreću na godišnje odmore

MUP RH

Zbog dolaska velikog broja stranih turista u našu zemlju s motornim vozilima, odlaska naših građana na godišnje odmore, povećanog tranzita vozila, odnosno općenito povećanog intenziteta prometa na našim cestama, iz godine u godinu, upravo u predstojećem razdoblju, povećava se i broj prometnih nesreća i stradavanja u njima.

Kako se većina ovih prometnih nesreća događa zbog ljudske pogreške, odnosno grubog kršenja osnovnih prometnih propisa sudionika u prometu, Ministarstvo unutarnjih poslova posebnu pozornost posvećuje sigurnosti cestovnog prometa, kao i njegovoj protočnosti te poduzima niz preventivno-represivnih aktivnosti. Aktivnosti se poduzimaju na svim važnijim cestovnim pravcima koji iz unutrašnjosti vode prema moru, kao i na prilazima većim turističkim središtima, a najveća pozornost posvećuje se autocestama i važnijim državnim cestama.

U provođenje ovih aktivnosti uključen je maksimalan raspoloživi broj policijskih službenika, a organizacija rada i usmjeravanje službe planira se tako da se osigura vidljiva nazočnost policijskih službenika na cestama, koji se raspoređuju na prometne pravce koji se statistički pokažu kao ugroženi i na kojima se odvija najintenzivniji promet. Jednako tako, maksimalno se stavljaju u funkciju i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa (uređaji za nadzor brzine, uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, testeri za droge).

Ravnateljstvo policije naložilo je policijskim službenicima da dosljedno poduzimaju represivne mjere prema vozačima koji grubo krše prometne propise (vožnja nepropisnom brzinom, vožnja prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, nepropisno pretjecanje, slalom vožnja i slično).

Nadalje, u cilju postizanja maksimalne moguće protočnosti cestovnog prometa, kontinuirano, a poglavito u dane vikenda, na opterećenim dionicama cesta (ulazima i izlazima s autocesta, prometnim čvorištima, prilaznim pravcima većim turističkim središtima, trajektnim pristaništima, graničnim prijelazima, prilaznim pravcima zrakoplovnim lukama i slično), odnosno mjestima gdje se stvaraju veće prometne gužve, zastoji u prometu ili se promet odvija otežano, uspostavlja se i fizičko upravljanje prometom.

Također, s ciljem povećanja razine sigurnosti u cestovnom prometu, nadzora i upravljanja prometom na cestama, kao i kvalitetnije organizacije prometa i nesmetanog odvijanja i ubrzanja prometnih tokova, policijski službenici Ravnateljstva policije obavljat će neposredni nadzor odvijanja prometnih tokova, nadzor operativnog pokrivanja prometnica i organizacije upravljanja prometom, a za izvršenje navedenih zadaća koristit će se i helikopter.

Policija apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa te posebno upozorava na sljedeće:

– prije polaska na godišnji odmor potrebno je provjeriti ispravnost vozila (signalizaciju, razinu ulja u motoru, stanje guma i tlak u njima, količinu tekućine u rashladnom sustavu, količinu tekućine za pranje stakala, stanje metlica brisača, posjedovanje odgovarajuće opreme i drugo),

– prije putovanja pravovremeno se informirati o vremenskim prilikama i stanju na cestama,

– na putovanje krenuti odmoran, odnosno izbjegavati polazak na putovanje nakon  završetka radnog vremena,

– izbjegavati polazak na putovanje u vrijeme najvećih prometnih gužvi (petak popodne i subotu ujutro).

Policija podsjeća vozače na zakonske obveze i dužnosti:

– brzinu kretanja vozila prilagoditi stanju i uvjetima na cesti, a naročito biti oprezan kod pojave prve kiše nakon dužeg sunčanog razdoblja (cesta postaje skliska i produžava se zaustavni put),

– poštivati ograničenja brzine kretanja (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom),

– poštivati ograničenja data promjenjivom prometnom signalizacijom prilikom vožnje autocestama,

– ne konzumirati alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje,

– prilikom vožnje autocestom, kretati se krajnjom desnom prometnom trakom, a lijevu koristiti samo za pretjecanje,

– na autocesti ne zaustavljati niti parkirati vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene i obilježene,

– prilikom vožnje autocestom ne prelaziti vozilom iz trake u traku (slalom vožnja), ne pretjecati prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, držati potreban razmak, ne požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvučnih znakova ili na drugi način, niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom se ugrožava ili dovodi u opasnost sebe ili druge sudionike u prometu,

– prilikom vožnje u koloni držati dovoljan razmak između vozila,

– koristiti sigurnosni pojas na svim sjedalima u vozilu,

– pobrinuti se za adekvatan smještaj djece u vozilu,

– koristiti zaštitnu kacigu,

– bez obzira na žurbu, ne ulaziti u rizična pretjecanja,

– u slučaju umora, bez obzira na blizinu odredišta, pravovremeno se zaustaviti, osvježiti i odmoriti,

– pridržavati se naredbi policijskih službenika.

DBO