PARTNERSTVO ZA BOLJU SIGURNOST: Što donosi Sporazum o korištenju kamera između Grada Zagreba i SOA-e?

Kamere na ulazu u berlinski Muzej špijunaže

Gradonačelnik Milan Bandić,  27. kolovoza 2018., donio je zaključak o sklapanju Sporazuma o korištenju video nadzora Grada Zagreba sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom.

Navedenim sporazumom utvrđuje se pravo pristupa Sigurnosno-obavještajne agencije slici uživo, pretraživanju snimaka, izuzimanju snimaka i ostalim podacima u sustavu video nadzora Grada Zagreba, a koji je u nadležnosti Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektora za komunalno i prometno redarstvo.

Naime, Sigurnosno-obavještajna agencija ovlaštena je pristupati predmetnim podacima sustava video nadzora kada su joj ti podaci potrebni za provedbu mjera i radnji iz svoje nadležnosti i djelokruga rada na temelju članka 30. i članka 31. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (Narodne novine 79/06, 105/06) koji određuju da su čelnici i zaposlenici državnih tijela i tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima kao i zaposlenici, odnosno pripadnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga, dužni udovoljiti zahtjevima sigurnosno-obavještajnih agencija glede podataka kojima raspolažu u okviru zakonom određenog djelokruga te da se uvid u registre i zbirke podataka ili dokumentaciju obavlja neposrednim uvidom službenih osoba sigurnosno-obavještajnih agencija koje se tom prigodom legitimiraju službenom značkom i iskaznicom ili trajnim pristupom računalnoj ili na sličan način ustrojenoj zbirci podataka, uporabom odgovarajućih sučelja.

Pri realizaciji Sporazuma, operater unutar Sigurnosno-obavještajne agencije imat će autonomiju u odabiru kamera i upravljanju istima, a podatke o tome da kamere u određenom trenutku koristi Sigurnosno-obavještajna agencija imat će isključivo administrator sustava u Sektoru za komunalno i prometno redarstvo, koji je dužan čuvati podatke o aktivnostima Sigurnosno-obavještajne agencije u skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i nije ovlašten na bilo koji način i u bilo kojem obliku dostavljati ih neovlaštenim trećim osobama.

Izuzimanje snimaka sustava video nadzora moguće je nakon dostave službenog zahtjeva od strane djelatnika Sigurnosno-obavještajne agencije, ovlaštenim osobama Sektora za komunalno i prometno redarstvo, a u slučaju koji ne trpi odgodu, isto je moguće i na usmeni zahtjev ovlaštenog djelatnika Sigurnosno-obavještajne agencije.

Nakon izuzimanja snimaka od strane ovlaštene osobe Sektora za komunalno i prometno redarstvo, djelatnik Sigurnosno-obavještajne agencije će predati odgovarajuću potvrdu o preuzimanju izuzete snimke.

Primjerci zaprimljenih službenih zahtjeva i potvrda Sigurnosno-obavještajne agencije koje zaprimi Sektor za komunalno i prometno redarstvo Grada Zagreba vraćaju se uz primopredajni zapisnik Sigurnosno-obavještajnoj agenciji po isteku tekuće godine.

Pristup i korištenje podataka sustava video nadzora mora se obavljati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podatka, propisima o zaštiti tajnosti podataka te propisima o informacijskoj sigurnosti, a sami podaci kojima se pristupa u sustavu video nadzora sporazumnim stranama moraju biti bitni za provođenje postupaka koje provode na temelju posebnih zakona i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.

Pristup je ograničen samo na čitanje i izuzimanje podataka, bez mogućnosti izmjene ili brisanja unesenih podataka.

Za provedbu sporazuma zadužen je  Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

DBO/Foto: Svijetsigurnosti.com