Palačić na CMKS-u: Svako upravljanje rizikom je prilika za poboljšanje sustava!

Palačić na CMKS-u

Na drugom modulu programa  obrazovanja,  certificiranja menadžera korporativne sigurnosti (CMKS), kojeg organizira i provodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti, održanog u petak, 11. rujna i subotu 12. rujna 2020. naglasak je bio na upravljanju rizicima sigurnosti.

Polaznici programa su od predavača dr. sc. Darka Palačića, predsjednika Odbora za standardizaciju sigurnosti Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, obnovili znanja o rizicima, te još jednom utvrdili svrhu upravljanja rizicima, rizicima sigurnosti u u poslovanju organizacija, kako se upravlja i postupa s rizicima te koje se metode i tehnike  koriste za procjenu rizika.

„Rizicima se upravlja svaki dan. Čim ima više znanja o rizicima, objektivniji smo u procjeni rizika“, zaključio je Palačić na kraju dvodnevnog predavanja.

Polaznici do kraja listopada imaju obvezu izraditi registar rizika sigurnosti zamišljene organizacije.

Do stjecaja CMKS-a polaznici će morati uspješno savladati još šest modula: Krizni menadžment, Upravljačke  funkcije menadžera korporativne sigurnosti, Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mjestu i interne korporativne istrage, Poslovno obavještajna djelatnost, Informacijska i cyber sigurnost te Leadership i coaching u korporativnoj sigurnosti.

Program Certificiranja menadžera korporativne sigurnosti podržava HEP d.d.

 

PO/ Foto: Svijetsigurnosti.com