Ove tvrtke nadzirat će pristup digitalnim platformama. Evo što to znači

Pixabay

Europska komisija danas je na temelju Akta o digitalnim tržištima utvrdila prvih šest nadzornika pristupa: to su Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft. Utvrđene su ukupno 22 osnovne usluge platforme koje pružaju nadzornici pristupa. Tih šest nadzornika pristupa sad će imati šest mjeseci da osiguraju potpunu usklađenost s obvezama iz Akta o digitalnim tržištima za svaku od utvrđenih osnovnih usluga platforme.

Na temelju Akta o digitalnim tržištima Europska komisija može utvrditi da su određene digitalne platforme “nadzornici pristupa” ako čine važnu pristupnu točku između poduzeća i potrošača u vezi s osnovnim uslugama platforme. Današnje odluke o utvrđivanju statusa donesene su nakon 45-dnevnog postupka preispitivanja koji je Komisija provela nakon što su je Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft i Samsung obavijestili o svom potencijalnom statusu nadzornika pristupa. Konkretno, Komisija je utvrdila status nadzornika pristupa u pogledu sljedećih osnovnih usluga platforme:

Komisija je istodobno pokrenula i četiri istraživanja tržišta kako bi dodatno ocijenila Microsoftove i Appleove podneske u kojima se tvrdi da neke od njihovih osnovnih usluga platforme nisu pristupne točke iako dosežu propisane pragove:

Microsoft: Bing, Edge i Microsoft Advertising
Apple: iMessage.

U skladu s Aktom o digitalnim tržištima tim se istraživanjima tržišta nastoji utvrditi jesu li potkrijepljeni podnesci koje su ta poduzeća dostavila dovoljan dokaz da za predmetne usluge ne bi trebalo utvrditi status nadzornika pristupa. Istraživanje bi trebalo biti dovršeno u roku od najviše pet mjeseci.

Osim toga, Komisija je pokrenula istraživanje tržišta kako bi dodatno ocijenila bi li Appleov iPadOS trebalo označiti kao nadzornika pristupa, unatoč tome što ne doseže propisane pragove. U skladu s Aktom o digitalnim tržištima, istraživanje bi trebalo biti dovršeno u roku od najviše 12 mjeseci.

Osim toga, iako Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser dosežu pragove iz Akta o digitalnim tržištima te bi ih se na temelju toga trebalo smatrati nadzornicima pristupa, Komisija je zaključila da su Alphabet, Microsoft i Samsung dostavili dovoljno opravdane argumente iz kojih je vidljivo da te usluge nisu pristupne točke za odgovarajuće osnovne usluge platforme. Stoga je Komisija odlučila da Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser neće označiti kao osnovne usluge platforme. Iz toga proizlazi da Samsung nije nadzornik pristupa ni za koju osnovnu uslugu platforme.

Nakon što im se utvrdi status nadzornika pristupa, nadzornici pristupa imaju rok od šest mjeseci da se usklade s potpunim popisom mjera propisanih Aktom o digitalnim tržištima, čime se krajnjim korisnicima i poslovnim korisnicima usluga nadzornika pristupa omogućuje veći izbor i veća sloboda. Međutim, neke od obveza počet će se primjenjivati od trenutka utvrđivanja statusa, na primjer obveza obavješćivanja Komisije o svim eventualno planiranim koncentracijama među poduzećima.

Obveza je poduzeća kojima je utvrđen status nadzornika pristupa da osiguraju i dokažu usklađenost s propisanim mjerama. U tu svrhu imaju šest mjeseci za podnošenje detaljnog izvješća o usklađenosti u kojem će opisati kako ispunjavaju svaku pojedinačnu obvezu iz Akta o digitalnim tržištima.

Komisija će pratiti provedbu i usklađenost s tim obvezama u praksi. Ako nadzornik pristupa ne poštuje obveze utvrđene u Aktu o digitalnim tržištima, Komisija mu može izreći novčanu kaznu u iznosu do 10 % ukupnog globalnog prihoda poduzeća, a u slučaju ponavljanja prijestupa kazna može iznositi do 20 %. U slučaju sustavnog kršenja propisa Komisija je ovlaštena donijeti i dodatne korektivne mjere kao što su obvezivanje nadzornika pristupa na prodaju poduzeća ili njegovih dijelova ili zabrana nadzorniku pristupa da stekne dodatne usluge povezane s uslugom za koju se sustavno krše propisi.

U budućnosti bi na temelju samoprocjene u pogledu relevantnih pragova i druga poduzeća mogla Komisiji dostaviti obavijesti u okviru Akta o digitalnim tržištima. U tom kontekstu Komisija kontinuirano provodi konstruktivne rasprave sa svim relevantnim poduzećima.

Cilj je Akta o digitalnim tržištima spriječiti nadzornike pristupa da poduzećima i krajnjim korisnicima nameću nepoštene uvjete te osigurati otvorenost bitnih digitalnih usluga.

Zajedno s Aktom o digitalnim tržištima Komisija je u prosincu 2020. predložila Akt o digitalnim uslugama da bi se otklonile negativne posljedice koje proizlaze iz određenog ponašanja internetskih platformi koje djeluju kao digitalni „nadzornici pristupa” jedinstvenom tržištu EU-a.

Cilj Akta o digitalnim tržištima, koji je na snazi od studenoga 2022. i primjenjuje se od svibnja 2023., jest osigurati pravedna tržišta neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru. Njime se reguliraju nadzornici pristupa, tj. velike internetske platforme koje su važna pristupna točka između poslovnih korisnika i potrošača te kojima taj položaj može omogućiti stvaranje uskog grla u digitalnom gospodarstvu.

Poduzeća koja pružaju najmanje jednu od deset osnovnih usluga platforme navedenih u Aktu o digitalnim tržištima smatraju se nadzornicima pristupa ako ispunjavaju kriterije navedene u nastavku. Osnovne usluge platforme su sljedeće: usluge internetskog posredovanja, npr. trgovine aplikacijama, internetske tražilice, usluge društvenih mreža, određene usluge slanja poruka, usluge platformi za razmjenu videozapisa, virtualni pomoćnici, internetski preglednici, usluge računalstva u oblaku, operativni sustavi, internetske platforme za trgovanje i usluge oglašavanja. Jedno poduzeće može biti nadzornik pristupa za više osnovnih usluga platforme.

Tri su glavna kvantitativna kriterija na temelju kojih se može pretpostaviti da je poduzeće nadzornik pristupa kako je definirano u Aktu o digitalnim tržištima: i. poduzeće ostvaruje određeni godišnji prihod u europskom gospodarskom prostoru i pruža osnovnu uslugu platforme u najmanje trima državama članicama EU-a; ii. poduzeće pruža osnovnu uslugu platforme za više od 45 milijuna mjesečno aktivnih krajnjih korisnika koji imaju poslovni nastan ili se nalaze u EU-u i više od 10 000 godišnje aktivnih poslovnih korisnika s poslovnim nastanom u EU-u; i iii. poduzeće je ispunjavalo drugi kriterij u zadnje tri godine.

U Aktu o digitalnim tržištima definiran je niz posebnih obveza koje će nadzornici pristupa morati poštovati, uključujući zabranu sudjelovanja u određenim ponašanjima s popisa dopuštenih i nedopuštenih praksi.

Aktom o digitalnim tržištima Komisija se ovlašćuje i za provođenje istraživanja tržišta radi: i. označivanja poduzeća kao nadzornika pristupa iz kvalitativnih razloga; ii. ažuriranja obveza nadzornika pristupa prema potrebi; iii. osmišljavanja korektivnih mjera radi otklanjanja sustavnih kršenja pravila Akta o digitalnim tržištima, priopćeno je iz Europske komisije.

RSS