Otvoren novi poziv za projekte kibernetičke sigurnosti. U EU fondovima dostupno je 167,5 milijuna eura

Kina pobijedila u bitci za umjetnu inteligenciju protiv SAD-a
Pexels

Europska komisija upravo je otvorila poziv poduzećima, javnim upravama i drugim organizacijama da podnesu prijedloge za inovativna rješenja u području kibersigurnosti i prijave se za financiranje sredstvima Europske unije u okviru programa Digitalna Europa., objavio je ured Europske komisije u Hrvatskoj.

Ova bespovratna sredstva u vrijednosti od 176,5 milijuna EUR uložit će se u poboljšanje alata i infrastruktura za pojačanu suradnju država članica i Komisije u području kibersigurnosti.

Cilj je poziva ojačati kibersigurnost infrastrukture 5G mreža podupiranjem sigurnih usluga i poboljšanjem sposobnosti testiranja i certificiranja tehnoloških rješenja i usluga. Odgovarajućim bespovratnim sredstvima poduprijet će se i provedba novih pravila o kibersigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (Direktiva NIS2) u nacionalno zakonodavstvo, kao i kapacitet centara za sigurnosne operacije diljem EU-a za prikupljanje i razmjenu informacija o kiberincidentima. Cilj je pridonijeti jačanju otpornosti i kapaciteta Unije u području kibersigurnosti za zaštitu, otkrivanje, obranu i odvraćanje od kibernapada.

Pozivi su otvoreni do 15. veljače 2023. prijaviteljima iz država članica Europske unije, EFTA-e/EGP-a.

Više informacija o pozivima na podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa dostupno je na ovoj poveznici.

RSS