Otvoren natječaj za upis šeste generacije polaznika programa Certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS)

U srijedu, 29. ožujka 2023. otvoren je natječaj za upis šeste generacije polaznika programa obrazovanja Certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS), u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS), uz potporu Asocijacije menadžera korporativne sigurnosti JI Europe (SEECSA).

Program se sastoji od deset ključnih modula korporativne sigurnosti u ukupnom trajanju od 125 nastavna sata:

  1. Arhitektura korporativne sigurnosti; Doc.dr.sc. Darija Ivandić Vidović
  2. Upravljačke funkcije; Prof.dr.sc. Marijan Cingula
  3. Poslovna etika i usklađenost; Dr.sc. Silvija Vig
  4. Analiza i upravljanje rizicima; Dr.sc. Ivan Nađ
  5. Krizno planiranje i upravljanje krizama; Dr.sc. Branko Mihaljević, dr.sc. Damir Trut
  6. Odnosi s javnošću u kriznim i izvanrednim situacijama; Prof.dr.sc. Božo Skoko
  7. Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mjestu i korporativne interne istrage; Izv.prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, Dr.sc. Darko Dundović, MBA
  8. Kibernetički prostor i informacijska sigurnost; Dr.sc. Nikola Brzica, Alen Delić
  9. Poslovno-obavještajna djelatnost; Izv.prof.dr.sc. Robert Kopal
  10. Leadership i coaching; Ljiljana Drenški Cvrtila, prof.psih., Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila

Nastava šeste generacije polaznika programa CMKS traje od 15. rujna do 15. prosinca 2023. godine, a održava se u Centru za kompetencije HUMS-a, Petrinjska 59, Zagreb.

Više informacije o programu CMKS-a zatražite putem e-maila: info@uhms.hr

 

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com