Održana sjednica o smanjenju rizika od katastrofa

Sjednica je održana u sjedištu DUZS-a na kojoj je bio prisutan i ministar obrane Damir Krstičević

Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević, ujedno i predsjednik Odbora Hrvatske platforme predsjedao je u utorak, 2. listopada 2018. godine drugom sjednicom Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa u novom sazivu, koja je održana u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

Ministar Krstičević tom je prigodom pohvalio proces aktivnosti Hrvatske platforme, čiji je rad prepoznatljiv i u međunarodnoj zajednici, kao i sve koji su svojim angažmanom i profesionalnim pristupom doprinijeli rezultatima Platforme te Državnu upravu za zaštitu i spašavanje kao koordinatora aktivnosti Platforme istaknuvši: “Svi zajedno radimo s jednim ciljem, stvaranja sigurnih zajednica i smanjivanja šteta, a u situacijama ugroze prirodnim katastrofama pokazalo se kako sustav domovinske sigurnosti dobro funkcionira”.

Krstičević je naglasio kako je ove godine Platforma uzela veliki zalogaj i imala važnih zadaća donošenja dva strateška dokumenta i pripreme trećeg, prikupljanja podataka o štetama za 2017. godinu i ispunjavanja obaveza prema UN-u i Europskoj Komisiji te pripreme prve Konferencije Hrvatske platforme nakon njene reorganizacije, odnosno prve Konferencije s konkretnom temom i ciljem.

Podsjetio je i na elementarne nepogode koje su zahvatile RH, od snježnih nanosa, poplava i klizišta, istaknuvši kako je pri svakom takvom događaju vidljiv pomak ka boljoj suradnji unutar sustava. “To je sinergija i sustav domovinske sigurnosti. Cilj sustava domovinske sigurnosti je sustavno upravljanje rizicima od značaja za nacionalnu sigurnost i djelovanja u krizama”, rekao je ministar.

“Temeljni dokumenti kojima utječemo na smanjenje ranjivosti su upravo Procjena rizika od katastrofa, Procjena sposobnosti upravljanja rizicima te Strategija smanjenja rizika od katastrofa – temelj kako bi svi slijedili zajednički plan i učinkovito ulagali u smanjenje rizika. Na ovim temeljima možemo graditi uspješan sustav upravljanja rizicima, raditi na daljnjim izmjenama normativnog okvira, jačati otpornost zajednica te spremnost sustava na odgovor u slučajevima kad smo postigli sve što je moguće na smanjenju rizika te, u konačnici, zajedno osigurati održiva ulaganja i sigurne zajednice”, poručio je Krstičević.

Također, na sjednici se prigodno obratio i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, koji se osvrnuo  na rezultate ovogodišnje protupožarne sezone, ocijenivši je uspješnijom od prethodne, ne samo zbog povoljnijih klimatskih uvjeta, već prvenstveno zbog implementiranja kratkoročnih mjera u Program aktivnosti, nastalih u procesu raščlambe i naučenih lekcija iz prethodne sezone. Pri tome je posebno pohvalio odrađene preventivne aktivnosti na svim razinama sustava civilne zaštite te naglasio uspješnu suradnju s lokalnom zajednicom.

Na sjednici su predstavljeni rezultati Procjene sposobnosti za upravljanje rizicima, kao i izvješća koordinatora za pojedine rizike za Procjenu rizika od katastrofa, čiji je rok za donošenje krajem ove godine. Također su predstavljene obveze Hrvatske platforme tijekom 2019. godine, a usvojeno je i osnivanje novih radnih skupina. Zaključci Odbora bit će podloga za izradu prve Strategije smanjenja rizika od katastrofa.

Raspravljalo se i o sve češćim katastrofama koje su potaknule globalnu zajednicu na stavljanje većeg naglaska na potrebu smanjenja rizika od katastrofa. Jedna od inicijativa pokrenutih na globalnoj razini je i inicijativa UN-ova ureda za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR), koju usmjeravaju dokumenti usvojeni na svjetskim konferencijama o smanjenju rizika od katastrofa, kao što su Hyogo okvirni plan djelovanja 2005.-2015., te aktualan Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030. Hrvatska je potpisnica oba dokumenta, a iz prvog je proizašla obveza osnivanja nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

U toj namjeri, Republika Hrvatska uspostavila je 2009. godine Hrvatsku platformu za smanjenje rizika od katastrofa, koja povezuje političku, operativnu i znanstvenu razinu, omogućavajući prijenos i usuglašavanje znanja, formiranje prijedloga rješenja, donošenje dokumenata te poticanje njihove implementacije u cilju smanjenja rizika od katastrofa. Hrvatska platforma ima zadaću razmjene iskustva i stavova o potrebama za djelovanje na području smanjenja rizika od katastrofa te poticanja i postizanja kvalitetnog odgovora na prijetnje i rizike od katastrofa na nacionalnoj razini. Djeluje kroz cijelu godinu te potiče ostala tijela državne uprave, nevladine organizacije, javna i privatna poduzeća te znanstvene institucije na planiranje i provedbu aktivnosti u svrhu smanjenja rizika od katastrofa, a svake godine organizira se i znanstveno-stručna konferencija.

RSS / Foto: MORH / J. Kopi