Održana prva sjednica Upravnog odbora Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora

U Zagrebu je održana prva sjednica Upravnog odbora međunarodnog Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora. Ovime je Centar i formalno započeo s radom. Prije početka prve sjednice, članove Upravnog odbora pozdravili su ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije Daniel Markić, kao i ravnatelj Centra dr. sc. Tomislav Dokman.

Tijekom proteklih mjeseci šest europskih država, među kojima su Francuska, Španjolska, Mađarska i Poljska potpisalo je memorandume o suradnji čime su se priključili Centru. Na ovaj način je ispunjen zakonski uvjet za početak rada Centra, odnosno formiranje Upravnog odbora Centra u kojem svaka država pristupnica ima po jednog predstavnika.

Upravni odbor donosi Statut Centra, nadzire njegov rad i djelovanje, odobrava planove rada, usvaja financijske planove te, na prijedlog ravnatelja Centra, odobrava pristupanje novih stranaka Centru te donosi druge odluke potrebne za njegovo djelovanje.

Centar izvrsnosti osnovan je nakon što je Hrvatski sabor 28. lipnja 2023. donio zakon o njegovom osnivanju. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Sigurnosno-obavještajna agencija. Centar je osnovan kao ustanova sa sjedištem u Zagrebu te ima svojstvo pravne osobe i upisan je u sudski registar.

Međunarodni Centar izvrsnosti osnovan je kao središnje mjesto znanja, stručnosti i iskustva u području prikupljanja, obrade i analize podataka iz otvorenih izvora. Centar će razvijati doktrine, standardizirane procedure i metodološke postavke u cilju veće učinkovitosti u iskorištavanju podataka iz otvorenih izvora i interoperabilnosti europskih sigurnosno-obavještajnih agencija.

Više podataka o Centru i njegovim aktivnostima može se pronaći na internetskim stranicama centra www.osintcoe.hr.

 

DBO/ Foto: Pixabay