Održan seminar o ISO 22320:2018. – Upravljanje izvanrednim situacijama

Sudionici seminara ISO 22320:2018.

Danas je u zagrebačkom hotelu International održan seminar Uvod  u normu ISO 22320:2018. Sigurnost i otpornost – Upravljanje izvanrednim situacijama – Smjernice za upravljanje incidentima, u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy.

Predavač dr.sc. Darko Palačić, predsjednik Odbora za standardizaciju Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, upoznao je polaznike sa glavnim smjernicama za postupanje u izvanrednim situacijama bilo kakve vrste ili intenziteta. Prezentacije je istaknula činjenicu da ISO 22320 :2018. predstavlja  najbolju globalnu praksu za uspostavljanje reakcije na incident i da se kao takva primjenjuje na sve organizacije iz privatnog i javnog sektora koje mogu biti uključene u reakciju na incident.

Dr. Palačić posebno je istaknuo da je kod reakcije  na incident važna  koalicija privatnog i javnog sektora uspostavljena na koordinaciji, suradnji i javno-privatnom partnerstvu.

Nakon završetka seminara, dr. Đuro Črnjak, ravnatelj učilišta polaznicima je uručio uvjerenja o sudjelovanju na seminaru.

U Hrvatskoj trenutno ne postoji niti jedna organizacija koja ima implementiranu normu ISO 22320:2018.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com