Održan sastanak direktora Europskog centra za praćenje droga i Centra „Ivan Vučetić“

U okviru službenog posjeta direktora Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) Republici Hrvatskoj, Alexisa Goosdeela, danas je održan sastanak s predstavnicima Ravnateljstva policije i Centra za foreznična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.

Direktora EMCDDA-a, u pratnji predstavnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, primio je Jozo Šuker, zamjenik glavnog ravnatelja policije, sa suradnicima.

Tom prilikom, zamjenik glavnog ravnatelja policije Šuker, čestitao je direktoru Goosdeelu na usvajanju nove Uredbe o Agenciji za droge Europske unije (EUDA), kojom će se revidirati i unaprijediti mandat Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)  te se implementirati njegova nova misija pretvorbom u Agenciju za droge EU-a.

Također, naglasio je postojeću i daljnju potporu Ravnateljstva policije aktivnostima koje se provode s EMCCDA odnosnom budućom EUDA na području praćenja i suzbijanja kriminaliteta droga.

Nova EU Agencija s radom bi trebala započeti 4. srpnja 2024. godine, a direktor Goosdeel je zahvalio Ravnateljstvu policije kao i Centru za foreznična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ na dosadašnjoj odličnoj suradnji te objasnio kako će se u narednom razdoblju fokusirati na pojačavanje predviđanja razvoja problematike droga, proširenje sustava uzbunjivanja u slučaju pojave novih droga ili pojedinih nacionalnih kriznih žarišta kao i pružanju pomoći državama članicama EU u odgovoru na eventualne izazove.

 

DBO/ Foto: MUP RH