ODLAZAK NAKON DEVET GODINA: Rob Wainwright više nije direktor Europola

Wikipedia

Rob Wainwright 01. svibnja, nakon devet godina na čelu EUROPOL-a napustio je poziciju direktora Europola.

Robert Mark Wainwright, rođen je 17. rujna 1967.

Wainwright je diplomirao na Londonskoj školi ekonomije 1989. godine.

Karijeru profesionalca sigurnosti započeo je kao obavještajni analitičar u MI5.

Od 2000. do 2003. godine, Wainwright je bio časnik za vezu Ujedinjenog Kraljevstva u Europolu, ali i šef britanske nacionalne jedinice Europol-a u Londonu.

Godine 2003. imenovan je ravnateljem međunarodnih poslova Nacionalne kriminalističke obavještajne službe (NCIS).  Od 2006. godine Wainwright je bio na čelu međunarodnog odjela Serious Organised Crime Agency u Velikoj Britaniji.

U travnju 2009. Wainwright je imenovan direktorom Europskog policijskog ureda Europol, čime je postao prvi direktor bez  iskustva u policijskim poslovima.

Vijeće EU-a za pravosuđe i unutarnje poslove, 08. ožujka 2018. imenovalo je  Belgijku Catherine de Bolle novom direktoricom Europola.

Mandat direktora traje četiri godine, a jedna osoba može biti na toj funkciji najviše dva mandata.

DBO