ODGOVOR NA PERNAROVE ULASKE U SREDNJE ŠKOLE: Ravnatelji dobili upute o kontroli ulaska u škole

Ravnatelji dobili upute o kontroli ulaska u škole

Državni tajnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvoje Šlezak, potaknut nedavnim nenajavljenim ulascima saborskog zastupnika Ivana Pernara u prostorije zagrebačkih srdnjih škola, uputio je dopis školskim ustanovama vezano uz neovlašteni ulazak stranih osoba u prostore školskih ustanova.

U dopisu se navodi da su učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici u školskim ustanovama dužni poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice u oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah izvijestiti ravnatelja školske ustanove koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugome nadležnom tijelu.

Šlezak u dopisu, ravnatelje podsjeća da su sukladno članku 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u obvezi brinuti se o pravima i interesima učenika i radnika školske ustanove ali i da odgovaraju za njihovu sigurnost, a odgovorni su i za zakonitost rada i stručni rad školske ustanove.

kako bi zaštitili učenike od neovlaštenih ulazaka stranih osoba u prostore školskih ustanova koje mogu prouzročiti incidentno ponašanje i time ugroziti sigurnost učenika i zaposlenika, ravnatelji se upućuju da organizacijom rada i drugim rješenjima u sklopu svojih ovlasti osiguraju ulaz u školsku ustanovu kako bi onemogućili nedopušten ulazak stranih osoba.

U dopisu školskim ustanovama navodi se da se radi sigurnosti učenika, radnika i imovine može koristiti alarmni sustav i/ili sustav video nadzora u skladu s posebnim propisima.

Ravnatelji školskih ustanova, radi izbjegavanja dovođenja učenika u neposrednu opasnost zbog mogućih incidentnih ponašanja neovlaštenih posjetitelja, obvezni su za vrijeme rada na ulazu u školsku ustanovu osigurati dežurstvo odgojno-obrazovnog ili drugog radnika u svim unutarnjim, ali i vanjskim prostorima školske ustanove kada ih koriste učenici. S obzirom na to da školski/domski odbor, sukladno članku 58. zakona, donosi kućni red školske ustanove, njome se uz pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstava i nasilja, kao i pravila ponašanja učenika i radnika školske ustanove, mogu odrediti i pravila ponašanja drugih osoba za vrijeme boravka u prostorijama školske ustanove te detaljno propisati obveze i način postupanja dežurnih osoba. Kućni red i popis dežurnih učitelja(nastavnika mora biti javan i dostupan učenicima, uz mogućnost prilagodbe za učenike s teškoćama.

Državni tajnik Šlezak u dopisu napominje, kako je način postupanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima propisan Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih ustanova radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.

Na kraju, Šlezak upućuje ravnatelje školskih ustanova da informiraju učenike, roditelje i radnike školske ustanove o propisima koji reguliraju pravila ponašanja, zaštitu i prava djece, kao i pravila postupanja u slučaju kada strana osoba pokuša neovlašteno ući u unutarnji prostor ili se zadržava u vanjskom prostoru školske ustanove u vrijeme održavanja odgojno-obrazovnog rada, odnosno kada se osoba kojoj je doipušten ulazak u unutarnji prostor ili boravak u vanjskom prostoru školske ustanove u vrijeme održavanja odgojno-obrazovnog rada neprimjereno ponaša.

Dijana Beg Ostojić
Foto: Svijet sigurnosti