O leadershipu na CMKS-u 5 generacija

Polaznici 5. generacije polaznika CMKS-a, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, usvajali su nova znanja o leadershipu.

Ljiljana Drenški Cvrtila, prof. psihologije, upoznala je polaznike sa asertivnom komunikacijom, funkcijama vodstva u grupama i organizacijama, elementima učinkovitog vodstva, vještinama vođenja kao što su delegiranje, mentorstvo i coaching ali i načinima kako povećati osobni utjecaj na suradnike.

Program Certificiranja menadžera korporativne sigurnosti podržava Hrvatska elektroprivreda d.d.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com