Istraživanje o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece: više od 80 % ispitanika podupire otkrivanje zlostavljanja kroz poruke

Sigurnost djece online
Be Internet Awesome/Google/Youtube

Europska komisija objavila je rezultate najnovijeg istraživanja Eurobarometra o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja na internetu. 

Rezultati pokazuju da velika većina Europljana (73 %) smatra da je seksualno zlostavljanje djece na internetu raširen ili vrlo raširen problem. Osim toga, 92 % građana uključenih u ispitivanje slaže se da su djeca sve izloženija riziku na internetu. Ukupno 96 % ispitanika izjavilo je da je otkrivanje zlostavljanja djece važnije ili jednako važno kao pravo na privatnost na internetu.

Samo 2 % ispitanika smatra da je pravo na privatnost na internetu važnije od mogućnosti otkrivanja zlostavljanja djece. Širenje materijala povezanih sa seksualnim zlostavljanjem djece na internetu i slučajevi tzv. mamljenja (groominga) zabrinjavajuće su se povećali. Većina ispitanika u Uniji, njih  82 %, slaže se roditeljska kontrola nije dovoljna za zaštitu djece na internetu.

Europska komisija je u svibnju 2022. predložila mjere za bolju zaštitu djece i, prema potrebi, ciljano otkrivanje. Ako predloženo zakonodavstvo neće biti na snazi do kolovoza 2024., privremena uredba EU-a prestaje važiti, zbog čega je nezakonito čak i dobrovoljno otkriti kriminalni sadržaj u porukama na internetu.

Kada im se predstavi ta mogućnost, 78 % ispitanih Europljana obično podupire ili snažno podupire prijedlog Komisije za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece. Europljani podupiru otkrivanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu u komunikacijama kao što su poruke e-pošte i chat (87 %) i u prolazno šifriranim porukama (83 %).

“Komisija je predana pronalasku trajnog rješenja za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja na temelju Akta o digitalnim uslugama i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka”, priopćeno je. 

RSS