SEMINAR: ISO 22320:2018 SIGURNOST I OTPORNOST – Upravljanje izvanrednim situacijama

Nakon što je nekoliko godina trajalo usaglašavanje oko teksta nove norme, 15. studenog 2018. godine objavljena je norma ISO 22320:2018. Sigurnost i otpornost – Upravljanje izvanrednim smjernicama – Smjernice za upravljanje incidentima.

Nova norma daje smjernice za postupanje u izvanrednim situacijama bilo kakve vrste ili intenziteta.

S ciljem upoznavanja polaznika seminara sa zahtjevima norme ISO 22320:2018., Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba, dana 28. veljače 2019. u hotelu International, Zagreb,  organizira seminar Uvod u normu ISO 22320:2018. Sigurnost i otpornost – Upravljanje izvanrednim situacijama – Smjernice za upravljanje incidentima.

Predavač je dr.sc. Darko Palačić.

Cijena po polazniku je 1000,00 kn bez pdv-a jer PUISR nije obveznik pdv-a. Svaki sudionik kao poklon organizatora dobiva knjigu “Osnove korporativne sigurnosti”, autora Branka Mihaljevića i Ivana Nađa, u izdanju Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Više informacija o o seminaru potražite na www.uhms.hr , e-mail:info@uhms.hr  i/ili putem telefona m. 091 44 55 017.

DBO / Foto: HUMS