NOVI SEMINAR: KAKO UPRAVLJATI ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU

Seminar ISO 45001:2018

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO objavila je prošle godine novu normu  ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, koja je zamijenila normu BS OHSAS 18001.

Između ostalih, cilj je norme sustavna identifikacija i razumijevanje čimbenika kojima je potrebno upravljati pomoću sustava upravljanja.  Norma naglasak stavlja i na radnike i ostale zainteresirane strane, njihove potrebe i očekivanja te uključenost radnika u sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Za organizacije koje su certificirane prema normi BS OHSAS 18001 vrijeme tranzicije  i usklađivanja sa zahtjevima ISO 45001 traje tri godine nakon čega certifikati izdani prema normi BS OHSAS 18001 prestaju važiti.

Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy, 18. travnja 2019. u zagrebačkom hotelu International organizira seminar  ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu – Smjernice sa uputama za uporabu.

Cilj seminara je upoznati polaznike sa tranzicijskim aktivnostima i zahtjevima norme ISO 45001:2018.

Seminar je namijenjen menadžerima korporativne sigurnosti, stručnjacima zaštitu na radu, ovlaštenicima poslodavaca za zaštitu na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu .

Program seminara  i uvjete sudjelovanja zatražite putem e-maila: info@uhms. hr ili  nazovite mobilni telefon na broj 091 44 5 017, Ured Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

DBO/ Foto: Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj