NOVA MJERA PROTIV UTAJE POREZA: Multinacionalne kompanije moraju objaviti gdje i koliko poreza plaćaju

Tko će biti na Crnoj listi
prtsc Youtube/Herman Van Rompuy

Velike multinacionalne kompanije trebale bi pružiti javno dostupne informacije o tome koliko poreza plaćaju u bilo kojoj zemlji na svijetu, objavio je Europski parlament.

Naime, zastupnici su u utorak usvojili prijedlog koji obvezuje multinacionalne kompanije da učine javno dostupnima informacije o plaćenom porezu u svakoj zemlji, s mogućim izuzećem u slučaju komercijalno osjetljivih informacija.

Prijedlog zakona ima za cilj povećati poreznu transparentnost pružajući javnosti sliku o porezima koje plaćaju multinacionalne kompanije i gdje se ti porezi plaćaju.

Prema predloženim mjerama, podaci o porezu na dobit multinacionalnih kompanija s ukupnim globalnim prometom od 750 milijuna eura ili više bili bi objavljeni u zajedničkom obrascu u svakoj poreznoj jurisdikciji u kojoj je kompanija ili njezina podružnica djelovala. Ti će podaci biti besplatni i javno dostupni na web stranici kompanije.

Kompanija će također biti odgovorna za podnošenje izvješća u javnom registru za koji bi bila odgovorna Europska komisija.

Informacije će uključivati: naziv kompanije i, gdje je moguće, popis svih njezinih podružnica, kratki opis aktivnosti i zemljopisne lokacije, broj zaposlenih na puno radno vrijeme, iznos neto prometa, kapital, iznos dobiti ili gubitka prije oporezivanja, iznos plaćenog poreza kompanije i njezinih podružnica u određenoj financijskoj godini u određenoj poreznoj jurisdikciji, iznos akumulirane zarade, imaju li kompanije ili podružnice povlašten porezni tretman.

Zastupnici su također usvojili mjere zaštite komercijalno osjetljivih informacija, dopuštajući državama članicama da odobravaju izuzeća kod pružanja jedne ili više informacija. Ta će se izuzeća obnavljati jednom godišnje i primjenjivat će se samo u nadležnosti države članice koja odobrava izuzeće.

“Transparentnost i koordinacija politika poreza na dobit su temeljni instrumenti za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i međunarodne utaje poreza. Sustav javnog izvješćivanja ima važnu ulogu u funkcioniranju jedinstvenog tržišta te je nužan u suzbijanju prakse premještanja dobiti. Nužno je uspostaviti pravedan i učinkovit sustav oporezivanja kojim se potiče raspodjela bogatstva i borba protiv nejednakosti,” izjavila je hrvatska zastupnica Dubravka Šuica.

“Da bi jedinstveno tržište funkcioniralo kako treba, transparentnost je ključan faktor. Izbjegavanje plaćanje poreza na dobit poduzeća odavno je velik problem u EU i u svijetu i zato podržavam ovu Direktivu jer potiče povećanje javne transparentnosti i javnog nadzora. Europski građani moraju se osjećati sigurno, a ulagači moraju biti jasno obaviješteni o potencijalnim rizicima,“ naglasio je Toninio Picula.

Parlament je također podržao izmjene i dopune koje bi postavile ograničenja na izuzeća. Obvezuju se kompanije koje izgube pravo na izuzeće, da odmah izdaju podatke koja su bila izuzeta i dostupe ih javnosti. Kompanije također moraju podnijeti godišnji zahtjev za obnovu izuzeća.

Na kraju razdoblja “neobjavljivanja informacija”, kompanija mora objaviti svoje porezne podatke retroaktivno, kako bi pokrila to razdoblje kada je imala imunitet i nije pružila sve pojedinosti. Nakon glasovanja o mandatu za pregovore s ministrima država članica, EP može započeti pregovore.

A. RAIĆ-KNEŽEVIĆ