Ne propustite: Edukacija leadership u korporativnoj, privatnoj i urbanoj sigurnosti

Leadership u sigurnosti

Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, u zagrebačkom hotelu International, 7.-8., i 14.-15. svibnja 2021organizira stručno usavršavanja „Leadership u sigurnosti“ s ciljem razvoja liderskih kompetencija tj. znanja i vještina potrebnih za uspješno vođenje drugih kao i interpersonalnih vještina potrebnih za osobni razvoj kroz ulogu lidera.

Nakon uspješno završenog usavršavanja polaznici će dobiti certifikat Leadership u sigurnosti.

Temeljni ciljevi i zadaci ovog stručnog usavršavanja su stjecanje praktičnih vještina i znanja o leadershipu rukovodeće djelatnike u korporativnoj, privatnoj i urbanoj sigurnosti, stručnjake zaštite na radu, stručnjake zaštite od požara, stručnjake tjelesne zaštite, stručnjake tehničke zaštite, stručnjake za upravljanje rizicima i krizni menadžment, projektante tehničke zaštite.

Usavršavanje traje 20 nastavnih sati, a predavač je Ljiljana Drenški Cvrtila, prof. psihologije.

Više informacija o ovom usavršavanju zatražite putem e-maila: isr@isr.hr

DBO/ Foto: PUISR