Nakon defibrilatora u škole uvode i zaštitare

Defibrilator i zaštitari

Grad Dugo Selo nedavno je nabavio pet Lifepak CR2 defibrilatora vrijednih 13.000 eura u cilju podizanja razine sigurnosti građana.

„Na ovaj način povećamo sigurnost naših građana u Dugom Selu i to nam je najbitnije”, kazao je dugoselski gradonačelnik Nenad Panian.

Defibrilatori su namijenjeni za osnovne škole “Josipa Zorića” i “Ivana Benkovića”, Srednju školu Dugo Selo, Sportski centar kao i za potrebe gradske uprave prilikom održavanja manifestacija i događanja na području grada. Lokacije postavljanja defibrilatora su identificirane kao najrizičnije, odnosno na kojima se okuplja veći broj ljudi.

Osim defibrilatora, Grad Dugo Selo prvi će uvesti zaštitare u škole. Naime, Vijeće za prevenciju Grada Dugog Sela dalo je podršku nositeljima borbe protiv kriminaliteta na lokalnoj razini.

“Vijeće za prevenciju Grada Dugog Sela koordinira aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana, rano prepoznaje kriminalitet i druge oblike devijantnog ponašanja, te uvjeti koji ih generiraju, osposobljava za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta, kriminalno – preventivne programe stvara dostupnima stanovništvu, osigurava trajnost i pouzdanost kriminalno – preventivnih programa, te informira sve društvene čimbenike o nužnosti prevencije kriminaliteta.

Na sljedećoj sjednici Vijeća bit će doneseni značajni zaključci vezani uz povećanje sigurnosti građana u osnovnim i Srednjoj školi Dugo Selo”, stoji u priopćenju.

Zaključci će biti prezentirani na konferenciji za medije koja će se održati u četvrtak, 5. listopada u Gradskoj upravi Grada Dugo Selo.

“Zaključci i mjere koje će biti prezentirane u cilju su nastavka ulaganja u siguran grad, te prevenciju i osiguranje koordinacije javnih tijela uključenih u odgoj, obrazovanje, zaštitu i sigurnost građana, ponajviše mladih generacija u obrazovnim ustanovama na području Grada”, naveli su iz Vijeća za prevenciju Grada Dugo Selo.

DBO/ Foto: Grad Dugo Selo