Na zagrebačke prometnice stiže novih 20 prometnih redara

Na zagrebačke prometnice stiže
Svijetsigurnosti.com

Uz postojećih 20 prometnih redara Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet oglasio je prijam 20 prometnih redarica i redara u Odjelu prometnog redarstva Sektora za komunalno i prometno redarstvo. Rok za podnošenje prijava ističe 1. lipnja 2017.

Od kandidata se traži posjedovanje srednje stručne spreme u najmanje četverogodišnjem trajanju, najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima, završen program osposobljavanja, položen vozački ispit B kategorije, poznavanje rada na PC-u. Potrebni su i posebni uvjeti: položen državni stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje prometnog redara.

Prometni redari su osposobljeni iz područja sigurnosti cestovnog prometa, taktike i metodike postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama, prekršajne odgovornosti, kao i osnova komunikacijske kulture. Obavljaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom na raskrižjima, a sve kako bi se riješili ili izbjegli eventualni prometni problemi u gradu.

Iako su prometni redari ovlašteni i naplaćivati novčane kazne za nepropisno zaustavljena i parkirana vozila, izdavanje prekršajnih naloga i naredbi  za premještaj nepropisno parkiranog ili zaustavljenog vozila, iz gradske uprave tvrde da  glavni cilj postojanja prometnog redarstva nije kažnjavanje, već u prvom redu prevencija i pomoć građanima.

Dijana Beg Ostojić