Na CMKS-u o upravljanju rizicima

CMKS 2022 - Ivan Nađ

Polaznici HUMS-ova programa obrazovanja certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS) odslušali su posljednji, ljetni programski modul  „Analiza i upravljanje rizicima“.

Doc.dr.sc. Ivan Nađ, kroz nastavu i vježbe, upoznao je polaznike sa okvirom upravljanja rizicima prema ISO 31000, analizom i upravljanjem rizicima, identifikacijom, procjenom te analizom i evaluacijom rizika.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com