Na CMKS-u o upravljanju devijantnim ponašanjem i unutarnjim korporativnim istragama

CMKS-u o upravljanju

Upravljanje devijantnim ponašanjem zaposlenika na radnom mjestu i unutarnje korporativne istrage, naziv je modula kojeg su polaznicima VI. generacije HUMS-ova programa certificiranja menadžera korporativne sigurnosti (CMKS) održali Izv.prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, i dr.sc. Darko Dundović.

„U organizacijama je potrebno stvoriti  organizacijsku kulturu netolerantnu prema devijantnim ponašanjima uz visoku razinu profesionalnog integriteta svakog dionika organizacije. Iznimno je važno da menadžeri sigurnosti postanu sposobni za primjenu širokog činjeničnog stanja o devijantnom ponašanju i razumijevanja porijekla devijantnog ponašanja ali i područja prevencije devijantnog ponašanja“, istaknula je Cajner Mraović.

Polaznici su se upoznali s različitim oblicima devijantnoga ponašanja kao i ključnim konceptima objašnjenja različitih oblika devijantnoga ponašanja.

Pravo svake kompanije je da sama istražuje postupanja svojih zaposlenika i ugovornih partnera radi otkrivanja ne pridržavanja poslovnih procedura odnosno zabranjenih radnji u sklopu svojeg poslovanja. Poslodavcima je dopušteno vršiti kontrolu svojih zaposlenika ali trebali bi uzeti u obzir određena ograničenja. Općenito, to su pravila koja se odnose na legitimitet, supsidijarnost, proporcionalnost i pravo na privatnost prilikom provođenja korporativnih istraga. Bez obzira ima li poduzeće u svojoj organizacijskoj strukturi posebnu organizacijsku jedinicu koja se bavi korporativnom sigurnošću i unutar nje zaposlenike koji se bave korporativnim istragama ili te poslove obavlja jedan ili više zaposlenika kojima su ti poslovi u opisu posla, poduzeće bi trebalo imati dokument koji uređuje provođenje internih istraga, istaknuo je Dundović.

Polaznici su upoznati sa indikatorima ponašanja, osobnim čimbenicima i organizacijskim čimbenicima naspram unutarnjih prijetnji, ali i mogućnostima djelovanja zaposlenika kao sigurnosnih senzora i sakupljača informacija.

Program Certificiranja Menadžera Korporativne Sigurnosti podržava Hrvatska elektorprivreda d.d.

DBO/ Foto:Svijetsigurnosti.com