Na CMKS-u o upravljačkim funkcijama menadžera sigurnosti

Cingula CMKS-2021

Prof. dr. sc. Marijan Cingula polaznicima programa certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS) u petak, 15. i subotu 16. listopada 2021.  je prenio teorijske podloge za proučavanje sigurnosti u menadžmentu, trendove upravljanja poslovnom sigurnošću, elemente plana poslovnog kontinuiteta i procese korporativnog upravljanja. Na kraju modula polaznici su se upoznali sa procesima izgradnje forenzičke spremnosti poslovnih organizacija. Kao pozitivan primjer dizajniranja korporativne sigurnosti istaknut je koncept total security managmenta koji nastoji transformirati sigurnost iz neto troška u neto korist.

Profesor Cingula je posebno istaknuo važnost harmonije i suradnje između ljudi koji vode menadžment i onih koji vode sigurnost u korporacijama, uz jasnu konstataciju da se plan poslovanja ne može realizirati ako je narušen plan sigurnosti korporacije.

Program certificiranja menadžera korporativne sigurnosti podržava HEP d.d.

PO/ Foto: Svijetsigurnosti.com