Na CMKS-u o leadershipu

Ljiljana Drenški Cvrtila CMKS 2023

Današnji svijet korporativne sigurnosti nema definiran put karijere, što otvara vrata profesionalcima sigurnosti sa širokim rasponom iskustava. Novi opisi poslova korporativne sigurnosti zahtijevaju od kandidata više mekih vještina, poput poslovne oštroumnosti, učinkovite komunikacije, empatije i tradicionalnog sigurnosnog iskustva. Stoga su polaznici 6. generacije programa obrazovanja CMKS, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, usvajali  nova znanja o leadershipu.

Ljiljana Drenški Cvrtila, prof. psihologije, upoznala je polaznike sa asertivnom komunikacijom, funkcijama vodstva u grupama i organizacijama, elementima učinkovitog vodstva, vještinama vođenja kao što su delegiranje, mentorstvo i coaching ali i načinima kako povećati osobni utjecaj na suradnike.

Program Certificiranja menadžera korporativne sigurnosti podržava Hrvatska elektroprivreda d.d.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com