Na CMKS-u o kriznom planiranju i upravljanju krizama

CMKS dr.sc. Branko Mihaljević

Na petom ciklusu HUMS-ova programa obrazovanja certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS) završio je modul „Krizno planiranje i upravljanje krizama“, u kojem je dr.sc. Branko Mihaljević upoznao polaznike sa širinom i složenošću problematike kriznog planiranja i upravljanja krizama u privatnom i javnom sektoru.

Polaznici su usvajali znanja o pojmovima i opsegu kriza i katastrofa, znanja koja će im omogućiti stjecanje kompetencija i vještina za planiranje mjera i aktivnosti za sprečavanje i suzbijanje kriza, učinkovitije upravljanje krizama, djelovanje i komuniciranje u uvjetima krize/katastrofe, saniranje krizom uvjetovanih posljedica za ljude i materijalna dobra, zaštitu života i okoliša te prevladavanje kriza i katastrofa

Program obrazovanja CMKS podržava Hrvatska elektroprivreda d.d.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com