Na CMKS-u o analizi i upravljanju rizicima

IN CMKS 2023

Ne petom ciklusu HUMS-ova programa obrazovanja certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS) započeo je modul „Analiza i upravljanje rizicima“.

Doc.dr.sc. Ivan Nađ, kroz nastavu i vježbe, upoznati će polaznike sa okvirom upravljanja rizicima prema ISO 31000, konceptima rizika, efektima nesigurnosti, izračunima rizika, utvrđivanjem vjerojatnosti, strategijom upravljanja rizikom, definicijama nekih pojmova u području sigurnosnih incidenata, analizom i evaluacijom rizika.

Program obrazovanja CMKS podržava HEP d.d.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com